Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 50, br. 1, str. 42-49
Uticaj oksidacije aktivnog uglja sumpornom kiselinom i impregnacije bakar-sulfatom na sorpcionu sposobnost gasnog filtra za zaštitu od dejstva amonijaka
aTrayal Korporacija, Kruševac
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka, Srbija
Ključne reči: amonijak; gasni filtar; aktivni ugalj; oksidacija površine; sumporna kiselina; impregnacija; bakar-sulfat; sorpciona sposobnost; vreme proboja
Sažetak
U radu je istraživana mogućnost poboljšanja kvaliteta aktivnog uglja (AU) za upotrebu u sredstvima za ličnu zaštitu respiratornih organa od dejstva amonijaka. Uzorci komercijalnih AU oksidovani su različitim količinama rastvora sumporne kiseline, masenih koncentracija 10% i 15%. Na uzorke AU tretirane kiselinom deponovan je zatim bakar-sulfat, metodom dvostruke impregnacije rastvorom bakar-sulfata do početne vlažnosti uzorka. Impregnisani AU ispitanje u sloju u gasnom filtru prečnika 105 mm, čije su visine imale vrednosti od 29 mm do 41 mm, a uslovi su bill: ulazna koncentracija amonijaka -3,5 mg/dm3 (zapreminska koncentracija 0,5%), protok gasne smeše vazduh-amonijak - 30 dm3/min, relativna vlažnost 70% i ambijentna temperatura. Proboj je detektovan kvalitativno, pomoću indikatorskog papirića safenolftaleinom. AU impregnisan novim postupkom obezbedio je u sloju visine 29 mm vreme proboja 108 min, a 160 min u sloju visine 41 mm.
Reference
*** (2001) European Standard EN 141:2001: Respiratory protective devices: Gas filters and combined filters: Requirements, testing, marking
*** (1984) Sredstva za ličnu zaštitu - zaštita organa za disanje, zaštitna maska za uklanjanje gasova, para i čestica. JUS Z.B 1. 002
Bracilović, D. (1974) Ispitivanje adsorpcije jona metala na ugljeničnim materijalima. Beograd: TMF, Magistarski rad
Brunko, T.G., Lazerko, G.A., Morozova, A.A., Ermolen-ko, I.N. (1978) Poglošćenie ammiaka voloknistimi ugolnimi sor-bentami s solevoj dobavkoj. AN SSSR, No 1, 67-71
Holiness, D.L., Purdham, J.T., Nethercott, J.R. (1989) Acute and chronic respiratory effects of occupational exposure to ammonia. Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 50(12) str. 646-650
Ilić, S., i dr. (1999) Komparativna analiza uticaja impregnanata za zaštitu od dihlorida ugljene kiseline. Bilten ABHO, ŠC ABHO, Kruševac, 10
Nikolić, D. (1996) Praktikum za izvođenje laboratorijskih vežbi iz Zaštite od NHB dejstva. Kruševac: Školski centar ABHO
Nikolić, D., Biočanin, R. (1999) Optimizacija zaštitne moći i pada pritiska u sorpcionim filtrima. Bilten ABHO, ŠC ABHO, Kruševac, 10
Nikolić, D. (1996) Zaštita od toksičnih materija i efekata dejstva NHB oružja. Kruševac: ŠC ABHO
Nikolić, D.M. (2001) Zaštita životne sredine. Kosovska Mitrovica: Rudarsko-metalurški fakultet
Ristić, D. (1977) Protivnuklearna, protivhemijska i protivbiološka zaštita. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Smišek, M., Černy, S. (1970) Active carbon. Amsterdam, itd: Elsevier
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojtehg0201042I
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka