Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 16, br. 4, str. 85-88
Istraživanje uticaja impregnacije aktivnog uglja na hemisorpciju dihlorida ugljene kiseline
aUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija
bVisoka hemijsko tehnološka škola, Kruševac
Sažetak
U radu je istraživan uticaj impregnanta kalijum hidroksida na vreme hemisorpcije dihlorida ugljene kiseline. Kalijum-hidroksid je korišćen u količini od 0,47 mola do 1 mola računato na kalijum. Kao sorbent je korišćen aktivni ugalj koji ima veoma razvijenu poroznost. Rezultati sopstvenih istraživanja su pokazali da količina kalijuma od 1 mola pruža najbolje vreme zaštite.
Reference
Ilić, S., Nikolić, D. (2002) Uticaj oksidacije aktivnog uglja sumpornom kiselinom i impregnacije bakar-sulfatom na sorpcionu sposobnost gasnog filtra za zaštitu od dejstva amonijaka. Vojnotehnički glasnik, vol. 50, br. 1, str. 42-49
Nikolić, D., i dr. (2009) Impregnisanje aktivnog uglja i konstrukcija filtera u cilju povećanja zaštitne moći. u: Internacionalna konferencija o ekologiji (I), 26-27 jun, Banja Luka
Nikolić, D. (2001) Zaštita životne sredine. Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
Nikolić, D. (1997) Zaštita od toksičnih materija i efekata dejstva NHB oružja. Kruševac: ŠC ABHO
Nikolić, D. (1996) Zaštita od toksičnih materija i efekata dejstva NHB oružja. Kruševac: ŠC ABHO
Ristić, D. (1977) Protivnuklearna, protivhemijska i protivbiološka zaštita. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Tomić, V., Nikolić, D. (1996) Ispitivanje sorpcionih karakteristika aktivnih ugljeva na pare benzina. Vojnotehnički glasnik, vol. 44, br. 4, str. 472-477
Zagorac, M. (1978) Industrijska toksikologija. Niš: Institut za dokumentaciju zaštite na radu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka