Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2008, vol. 56, br. 1, str. 91-112
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 05/05/2008
doi: 10.5937/vojtehg0801091R
Daljinska detekcija kao metod prikupljanja podataka o prostoru
Vojna akademija, Beograd

Sažetak

Zbog potrebe da se dobiju novi podaci, da osmatranja i izučavanja budu objektivnija od dosadašnjih sinteza prihvaćen je novi istraživački metod - daljinska detekcija. U radu su predstavljeni principi i elementi daljinske detekcije, kao i neke od mogućnosti korišćenja informacija daljinske detekcije za vojne potrebe.

Ključne reči

Reference

*** (2002) Fundamentals of remote sensing. Canada centre for remote sensing, Natural Resources Canada
Karsten, I. (2002) Orthoimages and DEMs by QuickBird and IKONOS. u: EARSeL Symposium, Prague
Oluić, M. (2001) Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira, sateliti-senzori-primjena. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Pavlović, R., Čupković, T., Marković, M. (2001) Daljinska detekcija. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
Regodić, M. (2007) Ažurirane radne karte daljinskom detekcijom terena. Beograd: Vojna akademija, doktorska disertacija