Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta
2013, vol. 37, br. 1, str. 166-174
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/12/2013
Ocena rezultata korišćenja postrojenja za proizvodnju biogasa
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Sažetak

Biomasa po pravilu nije ekonomična za transport, pa se retko nalazi u robnom prometu. Iz tog razloga u radu su analizirani ekonomski rezultati proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase koja se koristi u postrojenju za proizvodnju biogasa s ciljem da se energija dobijena njenom upotrebom proširi na što veći broj korisnika. Ocenjuju se ekonomski rezultati korišćenja postrojenja za proizvodnju biogasa, kao i osetljivost prinosne vrednosti takvog postrojenja na promenu prihoda, rashoda i diskontne stope. Obračun rezultata poslovanja, za analizirano postrojenje, pokazuje da se proizvodnjom električne i toplotne energije iz otpadne biomase mogu ostvariti pozitivni finansijski rezultati. Utvrđena je ekonomičnost korišćenja preko 0,25 i rentabilnost od 5,28%. Prinosna vrednost navedenog postrojenja znatno je niža u odnosu na ukupnu investiciju. Analiza osetljivosti pokazuje da povećanje prihoda za 10% i istovremeno smanjenje rashoda za isti iznos, kao i smanjenje diskontne stope za 1% menja prinosnu vrednost postrojenja za proizvodnju biogasa, pri čemu je i dalje prinosna vrednost manja od izvršenih ulaganja.

Ključne reči

Reference

Andrić, J.R. (1991) Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Beograd: Poljoprivredni fakultet
de Fusco, R.A., McLeavey, D.W., Pinto, R.A., Runkle, D.E. (2004) Quantitative methods for investment analysis. Charlottesville: CFA Institute
Djulbić, M. (1986) Biogas - dobijanje, korišćenje i gradnja uređaja. Beograd: Tehnička knjiga
Đatkov, Đ. (2006) Energetsko, ekonomsko i ekološko vrednovanje rada potencijalnog biogas postrojenja u PK 'Mitrosrem', na farmi svinja u Velikim Radincima. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Diplomski rad
Gitman, L.J. (2004) Principles of managerial finance. New York: Harper Collins
Grover, P.D., Mishra, S.K. (1996) Biomass briquetting: Technology and practices: Food and agriculture organization of the United nations. Bangkok: FAO Regional Office for Asia and the Pacific, str. 10
Jovanović, M., Tica, N., Zekić, V., Marković, T., Milić, D. (2011) Ekonomska obeležja korišćenja biogasa za proizvodnju električne i toplotne energije. u: Ekonomika poljoprivrede, Beograd: Društvo agrarnih ekonomista SCG, str. 317-323
Jovanović, M., Marko, J., Tica, N. (1998) Kalkulacije u poljoprivredi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Krištof, M. (1964) Kalkulacije u poljoprivredi I deo. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Leko, V.A., Vlahović, A., Poznanić, V. (1997) Procena vrednosti kapitala - metodologija i primeri. Beograd: Ekonomski institut
Milić, D. (2010) Prinosna vrednost kapitala poljoprivrednog preduzeća primenom metoda prinosne vrednosti. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Milić, D., Tica, N. (2012) Troškovi prikupljanja kukuruzovine kao izvora energije. u: Ekonomika poljoprivrede, Beograd: Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana
Milić, D., Zekić, V., Tica, N., Brkić, M. (2011) Potentials of livestock production in Serbia in relation to production of biogas. u: International symposium Safe food production (XXII), 160-162
Mulić, R. (1995) Strateški značaj biogoriva u poljoprivredi. u: Biomasa, bioenergetska reprodukcija u poljoprivredi, Beograd: IP Mladost
Pendlebury, M., Groves, R. (2004) Company accounts, analysis, interpretation and understanding. Thomson
Ryan, B. (2007) Corporate finance and valution. London: Thomson
Tešić, M., Bukurov, M., Brkić, M. (2005) Biogas u Srbiji - stanje i perspektive. u: Savetovanje 'Biomasa za energiju', Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, Vrnjačka Banja, Zbornik radova
Tica, N. (1993) Procena vrednosti preduzeća u poljoprivredi. u: Međunarodni naučni skup: Savremeni problemi upravljanja finansijama i računovodstveni informacioni sistemi, Subotica, Zbornik referata
Tica, N., Milić, D., Zekić, V. (2009) Prinosna vrednost građevinskih objekata u poljoprivredi. Agroekonomika, br. 41-42, str. 133-139
Tica, N.L., Jovanović, M. (1997) Metode procene vrednosti preduzeća. Agroekonomika, br. 26, str. 419-430
Zekić, V., Jovanović, M. (2007) Utvrđivanje kriterijuma za sagledavanje ekonomskih aspekata proizvodnje biogasa radi daljnje proizvodnje toplotne i/ili električne energije na aD Mitrosrem. Revija agronomska saznanja
Zekić, V., Tica, N. (2010) Ekonomska opravdanost korišćenja žetvenih ostataka kao izvora energije - monografija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet