Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2009, br. 44, str. 207-215
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 11/08/2009
Razlike u izvođenju testova koordinacije u zavisnosti od visine
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Na uzorku ispitanika od 707 dečaka, starosti od 9 do 15 godina (AS=11,8 i S=1,64), podeljenih u šest uzrasnih kategorija od po godinu dana, praćen je razvoj koordinacije u kritičnom, pubertetskom periodu. Praćenje je uzimalo u obzir dve grupe ispitanika koje su, na osnovu zatečene visine, klasterizovane u dve podgrupe, niski i visoki. Primenjeni testovi za procenu koordinacije, iako pokazuju veoma visoke koeficijente produkt moment korelacije sa nivoom statističke značajnosti od p=0,000, pokazali su različitost u samom trendu. To autore navodi na zaključak da je, iako su generalno gledano, testovi procenjivali koordinaciju, svaki od njih imao i svoj pod-domen. Na samom kraju autori rada zaključuju da je u ovom izrazito burnom periodu u životu jedinke linearnost porasta kvaliteta koordinacije finih pokreta i kod nižih i kod viših ispitanika uočena, dok je kod testa koordinacije celog tela, odnosno reorganizacije dinamičkog stereotipa, ta linearnost u kritičnom periodu bitno narušena.

Ključne reči

Reference

Anohin, P.K. (1970) Filosofskij smysl kibernetičeskih zakonomernostej (kibernetičeskie aspekty v izučenii raboty mozga). Moskva: Nauka
Bernštejn, H.A. (1947) O postroenii dviženij medgiz. Moskva
Čhaidze, L.V. (1970) Ob upravljenii dviženijami čeloveka. Moskva: Fizkultura i sport
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A.V., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih spsobnosti, I - Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procenu latentnih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 7-82
Guyton, A.C. (1973) Medicinska fiziologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Hošek, A.V. (1981) Povezanost morfoloških taksona sa manifestnim i latentnim dimenzijama koordinacije. Kineziologija, Zagreb, vol. 11, br. 4, str. 5-108
Ismail, A.H., Gruber, J.J. (1967) Integrated development: Motor aptitude and intellectual performance. Columbus, OH, itd: Charles Merrill Publishing
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Martinović, D. (2003) Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja. Beograd: Interprint
Medved, R., Matković, B.R., Mišigoj-Duraković, M., Pavičić, L. (1989) Neki fiziološko-funkcionalni pokazatelji u djece i omladine muškog spola od 8. do 18. godine života. Medicinski vjesnik, 21 (1-2), 5-9
Medved, R., Mižigoj-Duraković, M., Marković, B., Pavičić, L. (1989) Pokazatelji rasta školske djece i omladine muškog spola od 8. do 18. godine života. Medicinski vjesnik, 21 (1-2), 1-4
Mejovšek, M. (1975) Relacije kognitivnih sposobnosti i nekih mjera brzine jednostavnih i složenih pokreta. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Doktorska disertacija
Metikoš, D., Mraković, M., Prot, F., Findak, V. (1990) Razvojne karakteristike opće motoričke sposobnosti učenika. Kineziologija, 22 (1-2), 21-24