Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:68
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:58

Sadržaj

članak: 5 od 58  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 87, br. 2, str. 92-102
O zakonitoj državini kao uslovu za sticanje prava svojine putem održaja
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Ključne reči: održaj; zakonita državina; zakonita-svojinska državina; zakonita-prava-manljiva državina; nedostaci pravnih poslova
Sažetak
Istorija prava nas uči da su stvari objekti čovekove faktičke ili pravne vlasti. Imati faktičku vlast na stvari znači biti držalac. Faktička vlast je činjenica u pravu. Faktičku vlast na stvarima subjekti u pravu po pravilu crpu iz prava svojine na tim stvarima. Međutim, društveno-istorijske prilike nisu uvek bile naklonjene svima. Kroz istoriju jedni su bila vlasnici, zemljoposednici, nosioci titula i bogatstava, dok su drugi bili samo držaoci. Oni nisu imali pravo svojine, ali su držali stvari, koristili ih i o njima se starali kao o svojim stvarima. Težnja za usklađivanjem faktičke sa pravnom situacijom uvek je postojala. Pravni institut održaja, poznat još u starom rimskom pravu, jeste instrument uz čiju pomoć se ova težnja realizuje. Dovoljno je da se steknu uslovi koje zakonodavac postavlja da bismo jednu faktičku situaciju pretočili u pravnu. Jedan od uslova je zakonita faktička vlast. Predmet analize u ovom radu prvenstveno je zakonita državina i njen uticaj na sticanje svojine održajem. Ideja vodilja je da se kroz teoriju i kroz nekoliko primera iz prakse, objasni šta je zakonita državina, odnos zakonite i zakonite-svojinske državine, odnos zakonite i prave-manljive državine, koji su pravni poslovi podobni za sticanje svojine održajem, te od kakvog su uticaja nedostaci pravnih poslova na sticanje svojine održajem.
Reference
Gavella, N.T., Josipović, I., Gliha, I., Belaj, V., Stipković, Z. (1998) Stvarno pravo. Zagreb: Informator
Kovačević, K.R., Lazić, M. (2009) Stvarno pravo. Niš: Punta
Kovačević-Kuštrimović, R. (1995) Državina prema Srpskom građanskom zakoniku i Opštem imovinskom zakoniku za Crnu Goru. u: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu sa naučnog skupa '150 godina Srpskog građanskog zakonika'
Krsmanović, T. (2001) Stvarno pravo i promet nepokretnosti. Beograd
Lazić, M. (1995) Pravna dejstva državine prema Srpskom građanskom zakoniku. u: Zbornik radova sa naučnog skupa 'Stopedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika', Niš
Mesarović, K. (1963) Pravni uslovi potrebni za sticanje svojine održajem. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, br. 7
Planojević, N. (2008) Sticanje svojine od nevlasnika. Kragujevac: Pravni fakultet
Popov, D., Cvetić, R. (1995) Državina prema Građanskom zakoniku za Kneževinu Srbiju. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Popov, D. (2007) Sticanje prava svojine održajem. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 41, br. 3, str. 197-212
Rajačić, Č. (1956) Stvarno pravo. Zagreb
Stanković, O., Orlić, M. (1989) Stvarno pravo. Beograd: Savremena administracija
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1981) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Stojanović, D. (1991) Stvarno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vizner, B. (1980) Komentar Zakona o osnovnim vlasničko-pravnim odnosima / ZOVO. Zagreb, Str. 61
Vodinelić, V. (1979) Održaj (razmatranja povodom Nacrta Zakona o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnostima). Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu, br. 3-4
Žuvela, M. (1990) Stjecanje prava vlasništva-posebno o građenju na tuđem zemljištu i dosjelosti. Naša zakonitost, br. 9-10
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1502092E
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2016)
Konfesorna tužba za zaštitu stvarnih službenosti
Popov Danica D.

Gl Adv komore Vojvodine (2015)
Sticanje prava svojine i službenosti održajem prema pravilima srpskog građanskog zakonika
Evtimov Ivana

Zb Pravnog fak Novi Sad (2005)
Pojam prava svojine
Popov Danica

prikaži sve [91]