Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 1, str. 275-295
Rasprodaje i zaštita prava potrošača
aUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresazoranmkg@gmail.com
Ključne reči: prodaja; rasprodaja; potrošač; zloupotrebe sa rasprodajama
Sažetak
U ovom radu autori se bave problematikom rasprodaja i zaštite prava potrošača u slučaju zloupotreba sa rasprodajama. Autori najpre ukazuju na činjenicu da su rasprodaje uobičajena praksa u trgovini i da se po pravilu sprovode radi prodaje robe sezonskog karaktera, robe čiji je rok upotrebe pri isteku ili iz drugih opravdanih razloga. O rasprodajama se potrošači uglavnom obaveštavaju oglašavanjem rasprodaje. Oglašavanje rasprodaja trebalo bi da bude umereno, tj. neagresivno ili, drugim rečima, takve prirode da se potrošači samo obaveste da je određena roba na rasprodaji. Međutim, ponekada su oglašavanja rasprodaja vrlo agresivna tako da privuku pažnju i onih potrošača koji uopšte nisu bili zainteresovani za određenu vrstu robe ili usluga. S obzirom na svrhu rasprodaja trebalo bi da su iste prave, tj. da su cene robe koja se prodaje na rasprodaji znatno niže od stvarnih cena. To bi bile prave rasprodaje. Međutim, pored pravih, u praksi možda u većoj meri postoje i prividne rasprodaje. Autori u radu analiziraju zakonska rešenja u našoj zemlji, uporednom pravu, pravu Evropske unije i nekadašnjoj Srbiji i Jugoslaviji i zaključuju da rasprodaje danas nisu pravno valjano uređene ne samo u Srbiji već ni u uporednom pravu i da usled nedostataka valjanih propisa o rasprodajama najveću štetu trpe potrošači. Autori zaključuju da se u Srbiji u ovoj oblasti nazadovalo jer se od posebnog Zakona o regulisanju rasprodaja iz 1895. godine, kojim su potrošači bili veoma dobro zaštićeni od zloupotreba sa rasprodajama, do danas došlo do nekoliko veoma šturih odredbi i to u dva različita zakona.
Reference
*** (2010) Zakon o zaštiti potrošača. Službeni glasnik RS, br. 73
*** (2010) Zakon o trgovini. Službeni glasnik RS, br. 53 (2010)
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 83
*** (2005) Zakon o zaštiti potrošača. Službeni glasnik RS, br. 79
*** (2005) Zakon o oglašavanju. Službeni glasnik RS, br. 79
*** (1974) Zakon o suzbijanju nelojalne utakmice i monopolističkih sporazuma. Službeni list SFRJ, br. 24
*** (1962) Zakon o regulisanju poslovnih odnosa na tržištu. Službeni list FNRJ, br. 30
*** (1910) Zakon o radnjama - od 29. juna, 1910. god. Beograd: Geca Kon
*** (1929) Zakon o rasprodajama od 15. jula 1929. Službene novine, br. 171.- LXXI od 25. VII 1929
*** (1895) Zakon o regulisanju rasprodaja od 16. januara 1895. Službene novine L. D. Z., br. 26 iz 1895. Prilog u: Šuman, J. (1931). Zakonski propisi iz oblasti industrijske svojine. Zagreb: Tisak Jugoslovenske štampe
*** (2004) Decision No. 20/2004EC of the European parliament and of the council of 8 December 2003 establishing a general framework for financing community actions in support of Consumer policy for the years 2004 to 2007. OJ, L 5, 9. 1
*** (2000) Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer. OJ EC L, 109, 29-42
*** (2003) Council Regulation of 2 December 2002 on Community consumer policy strategy 2002-2006. OJL, C 11, 17.01
*** (2000) Council Resolution on a Community-wide network of national bodies for the ehtrajudical settlement of consumer disputes 2000/C. OJL, 1551, 06.06
*** (1993) Council Directive 93/13 EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts. OJ L EC, 95/29
*** (1992) Council Directive 92/28 EEC of 31 march 1992 on the advertising of medicinal products for human use. Official Journal, (31 March), L 113, 30. 04
*** (1990) Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours. Official Journal, L 158
*** (1984-1985) Consumer protection Guidelines for consumer protection. General Assembly Resolution 39&248, 9 April 1985, General Assembly Official Rekords: Thirty-ninth session, Suppl. No 51 (A/39/51); Resolutions and Decisions Adopted by the General Assembly during its
*** (1985) Council Directive of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products - 85/374/EEC. Official Journal, L 210
*** (1985) Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated from business premises. Official Journal, L 372
*** (1984) Directive 84/450/EEC of September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of Member States concerning misleading advertising. Official Journal, L250/17
Biro, Z. (1976) Komentar zakona o suzbijanju nelojalne utakmice i monopolističkih sporazuma. Beograd: Privredna štampa
Crnogorčević, D.J. (1978) Nelojalna privredna reklama u teoriji i praksi federalne trgovačke komisije SAD. Beograd: Savremena administracija
European Parliament and the Council (1987) Council Directive 87/102 EEC of the approximation of the laws, regulations administrative provisions of the member States concerning consumer credit. OJ, L 43
European Parliament and the Council (1998) Directive on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers. OJ, L 18/03, str. 27-31., 6/EC
European Parliament and the Council (1997) Directive on the protection of consumers in respect of distance contracts. OJ, L 144, 4.6., str. 19, 7/EC
Jovanić, T. (2004) Osnovne postavke regulacije s ciljem zaštite potrošača. Pravni život, vol. 53, br. 10, str. 545-570
Marković, L. (1914) Trgovački zakonik. Beograd: G. Kon
Mićović, M. (2009) Zaštita prava potrošača. Kragujevac: Pravni fakultet
Rintner, E. (1970) Laws and Regulations Governing Advertising in European Countries. Zurich
Ripert, G., Roblot, R. (1996) Traité de droit commercial. Paris, T. 2
Simonović, D. (2003) Potrošački ombudsman. Pravni život, vol. 52, br. 9, str. 1239-1248
Simonović, D. (2002) Zaštita potrošača. Pravni život, vol. 51, br. 11, str. 661-678
Šuman, J. (1931) Zakonski propisi iz oblasti industrijske svojine. Zagreb: Jugoslovenska štampa
Varga, S. (2007) Pravo konkurencije. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Vilus, J. (2003) Vansudsko rešavanje sporova potrošača. Evropsko zakonodavstvo, (4/2003): 45-48
Vilus, J. (1996) Pravna zaštita potrošača - uporednopravna studija sa posebnim osvrtom na prava potrošača u Evropskoj uniji. Beograd: Institut za uporedno pravo
Vilus, J. (2005) Rezolucija Saveta o strategiji potrošačke politike Zajednice od 2002. do 2006. Evropsko zakonodavstvo, 3(11): 42-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2002)
Nelojalna konkurencija i monopolističko ponašanje
Miladinović Zoran

Zb Pravnog fak Niš (2007)
Zaštita ekonomskih interesa potrošača - harmonizacija propisa sa pravom EU
Serjević Vladimir, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2001)
Zaštita od nelojalne konkurencije i monopolističkog ponašanja
Miladinović Zoran

prikaži sve [24]