Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Topola
2007, br. 179-180, str. 45-62
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 29/07/2008
Proizvodnja sadnica euroameričkih topola (Populus x euramericana (Dode) Guinier) tipa 1/1 zavisno od rokova izrade i sadnje reznica
aInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
bJP "Vojvodinašume" + ŠU, Zrenjanin

Sažetak

Rad ukazuje na značaj primene različitih tehnoloških postupaka definisanih rokovima izrade i sadnje reznica pri proizvodnji sadnica tipa 1/1 dva klona euroameričke crne topole (Populus x euramericana (Dode) Guinier): I-214 i Pannonia. Rezultati istraživanja su ukazali da na zemljištu tipa fluvisol, peskovite forme kasni rokovi sadnje reznica (kraj aprila) imaju značajno manje preživljavanje ožiljenica oba istraživana klona uz nepovoljnu visinsku strukturu ožiljenica, odnosno nedovoljan broj sadnica po hektaru. Klon Pannonia ima veću adaptibilnost, odnosno više primenjenih tehnoloških postupaka definisanih rokovima izrade i sadnje reznica daje zadovoljavajuće preživljavanje ožiljenica u odnosu na klon I- 214. Isto tako, veće ostvarene visine ožiljenica klona Pannonia uslovljavaju kvalitetniju strukturu sadnog materijala. Razlike u reakciji istraživana dva klona topole na primenjene tehnološke postupke definisane rokovima izrade i sadnje reznica ukazuju na mogućnost prilagođavanja rasadničke proizvodnje specifičnostima gajenih klonova.

Ključne reči

topola; tehnološki postupci; preživljavanje ožiljenica; visinskastruktura; sadnica

Reference

Andrašev, S., Rončević, S., Ivanišević, P. (2001) Uticaj razmaka sadnje reznica na proizvodnju sadnica tipa 1/1 selekcionisanih klonova crnih topola sekcije Aigeiros (Duby). Topola, br. 167-168, str. 17-40
Andrašev, S., Rončević, S., Ivanišević, P. (2003) Proizvodnja repromaterijala selekcionisanih klonova crnih topola (sekcija aigeiros duby) u zavisnosti od klona i razmaka sadnje u ožilištu. Topola, br. 171-172, str. 3-24
Andrašev, S., Kovačević, B., Rončević, S., Ivanišević, P., Đanić, I., Tadin, Z. Effect of the terms of production and planting on the survival of Euramerican poplar cuttings. u: International Scientific Conference Sustainable Use of Forest Ecosystems - The Chalenge of 21st Century, Procedeengs, Donji Milanovac, Serbia, 8- 10th November 2006, str. 182-187
Guzina, V. (1987) Varijabilnost klonova topola u pogledu sposobnosti ožiljavanja njihovih reznica. Topola, 151/152: 13-24
Guzina, V., Rončević, S., Ivanišević, P., Kovačević, B. (1997) Formiranje i rast organa ožiljenica selekcionisanih klonova topola. Topola, 159/160, 53-68
Hadživuković, S. (1973) Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Herpka, I. (1979) Ekološke i biološke osobine autohtonih topola i vrba u ritskim šumama Podunavlja. Radovi Instituta za topolarstvo, br. 7, 1-229
Herpka, L., Marković, J. (1974) Zavisnost proizvodnje dvogodišnjih sadnica topole od uzrasta ožiljenica. Topola, 102, 3-12
Ivanišević, P. (1993) Uticaj svojstava zemljišta na rast ožiljenica Populus x euramericana Guinier (Dode) cl. I-214 i Populus deltoides Bartr.cl. I-69/55 (Lux). Beograd: Šumarski fakultet, str. 206, Doktorska disertacija
Ivanišević, P. (1991) Efekti đubrenja u proizvodnji sadnica topola na aluvijalnim zemljištima Srednjeg Podunavlja. Beograd: Šumarski fakultet, Magistarski rad, p. 196
Kovačević, B., Guzina, V., Andrašev, S. (2002) Varijabilnost topola u pogledu sposobnosti za ožiljavanje njihovih reznica od pruta. Topola, br. 169-170, str. 23-36
Kovačević, B. (2003) Genetička divergentnost obrazovanja vegetativnih organa crnih topola (sekcija Aigeiros Duby). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija, p. 173
Kovačević, B., Rončević, S., Andrašev, S., Pekeč, S. (2006) Effects of date of preparation, date of planting and storage type on cutting rooting in Euramerican poplar. u: International Scientific Conference Sustainable Use of Forest Ecosystems - The Challenge of 21st Century, Proceedings, Donji Milanovac, 8-10th November
Kovačević, B., Rončević, S., Andrašev, S., Ivanišević, P., Čobanović, K., Đanić, I. (2007) The influence of preparation and planting terms on survival and growth of black poplar rooted cuttnigs. u: 9th International Symposium Interdisciplinary Regional Research 'ISIRR 2007', Hungary-Romania-Serbia, Abstract book, Novi Sad, June 21st-23rd, p. 36
Marković, J. (1991) Uticaj gustine sadnica u rasadniku na kvalitet sadnog materijala i na produktivnost zasada topola. Zbornik radova Instituta za topolarstvo, Novi Sad, knjiga 24, str. 21-38
Marković, J., Rončević, S. (1995) Proizvodnja sadnica. u: Seminar 'Proizvodnja sadnog materijala vegetativnim putem u JP Srbijašume', Novi Sad
Marković, J. (1974) Značaj klasa (uzrasta) sadnica 2/3 u proizvodnji drvne mase klona I-214. Topola, 100-101, 87-95
Marković, J., Rončević, S. (1986) Rasadnička proizvodnja. u: Topole i vrbe u Jugoslaviji, Novi Sad: Institut za topolarstvo, 133-152
Nenadović, M. (1988) Matematička obrada podataka dobijenih merenjem. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje tehničkih nauka, vol. 29, knjiga DLXXXII, p. 680
Rončević, S., Andrašev, S., Ivanišević, P. (2002) Proizvodnja reproduktivnog i sadnog materijala topola i vrba. Topola, br. 169-170, str. 3-22
Stamenković, V., Vučković, M.B. (1988) Prirast i proizvodnost stabala i šumskih sastojina. Beograd: Šumarski fakultet, p. 368
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
Živanov, N.I. (1974) Prilog izučavanju hloroze u rasadnicima topole klona I-214. Agrohemija, Beograd, br.3-4, 101-108
Živanov, N.I., Ivanišević, P., Herpka, I., Marković, J. (1985) Uticaj đubrenja i navodnjavanja na razvoj topola u rasadnicima i zasadima. Radovi Instituta za topolarstvo, knjiga 16, 119-162
Žufa, L. (1963) Uticaj vremena izrade i sadnje reznica na uzgoj ožiljenica. Topola, 34/35, str. 32-33