Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 8, br. 27, str. 109-137
Kolumne Svetislava Basare u dnevnom listu Danas
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresapenezicslobodan@gmail.com
Ključne reči: kolumna; literarni žurnalizam; štampani mediji; hibridne novinarske forme; stil; narativ; diskurs
Sažetak
Autor analizira tekstove Svetislava Basare objavljene u dnevnom listu Danas. Tekstovi su specifični sadržinski, ali i žanrovski: da li se mogu nazvati kolumnom ili predstavljaju primer svojevrsnog graničnog slučaja. Kolumna je danas jedan od retkih novinarskih žanrova koji, u susretu tradicionalnih medija sa medijskom digitalizacijom, uspevaju na održe visok nivo popularnost i konkurentnosti u štampi. Autor ukazuje na obeležja kolumne kao žanra, a pojedinačnom analizom narativa ustanovljava da li i u kojoj meri ti tekstovi zadovoljavaju žanrovske zahteve. Istraživačka ambicija stoga je i izvan primarnog fokusa analize (pojedinačnih Basarinih tekstova) i orijentisana je ka tome da se na ovom uzorku pokaže sva složenost žanra, kao i teorijske i profesionalne dileme u pogledu definisanja, kvalitativno-stilskog određenja i zahteva kolumne. Osnovnu prepreku u tumačenju Basarinih tekstova i njihovog žanrovskog određenja predstavlja stil, koji se, kao i jezik, posmatraju metalingvistički. Stoga se u žanrovskim okvirima ovi tekstovi mogu tumačiti najpre kao vrsta 'nadograđene" kolumne, novinarski-literarno "uvezanog konstrukta" o kojima govore brojni eksperti koji navode odlike kolumne kao novinarskog žanra, ali i literarnog žurnalizma generalno, imenujući različite poteškoće pri pokušajima da se pojedini tekstovi ukalupe normama i obeležjima, koji su, uglavnom, navedeni i u ovom radu.
Reference
*** Šta to mi pišemo? - kolumna. Portal Lokoportal, http://www.lokoportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1580:kolumna-ta-to-mi-piemo&catid=62:kolumna&Itemid=99
Abot, P.H. (2009) Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik, prevela Milena Vladić
Bahtin, M.M. (2010) Rani spisi. Beograd: Službeni glasnik
Bahtin, M.M. (1980) Marksizam i filozofija jezika. Beograd: Nolit
Bahtin, M.M. (2000) Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Zepter Book World
Bart, R. (2000) Zadovoljstvo u tekstu. Beograd: Službeni glasnik
Brady, H., Collier, D., ur. (2004) Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards. Lanham, MD: Rowman and Littlefield
Cole, P., White, M. (2008) Columns. The Guardian, 25. 9., http://www.guardian.co.uk/books/2008/sep/25/writing.journalism.columns
Čečen, B. (2005) Šta je narativno novinarstvo i kako ga pisati?. Sarajevo: BiH Mediacentar, www.media.ba/mcsonline/bs
Đurić, D. (2003) Novinarski leksikon. Beograd: YU marketing pres - Novosti
Lešić, Z. (2011) Jezik i književno djelo. Beograd: Službeni glasnik
Lotman, J.M. (1976) Semiotika filma i problemi filmske estetike. Beograd: Institut za film
Pančić, T. (2002) Kolumna. Vreme, br. 608, 29. 8. 2002, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=320928
Prajs, S. (2011) Izučavanje medija. Beograd: Clio
Prins, D. (2011) Naratološki rečnik. Beograd: Službeni glasnik
Rogač, M. (2010) Istorija, pseudologija, fama - studija o prozi S. Basare. Beograd: Službeni glasnik
Salmon, K. (2010) Storytelling ili pričam ti priču mašina za proizvodnju priča i formatiranje uma. Beograd: Clio
Self, C. (1996) Credibility. u: Salwen M.B., Stacks D.W. [ur.] An Integrated Approach to Communication Theory and Research, Mahwah, Ill: Lawrence Erlbaum, 421-441
Stanojević, D. (2011) Javni diskurs i savremeno novinarstvo. Kultura, br. 132, str. 157-167
Stanojević, D. (2009) Medijska eristika i javni diskurs. Beograd: Serbika
Stojanović, M. (2009) Uvod u teoriju žanrova. Pančevo: Mali Nemo
Todorov, C. (2010) Simbolizam i tumačenje. Beograd: Službeni glasnik
Todorović, N. (2002) Interpretativno-istraživačko novinarstvo. Beograd: Čigoja štampa
Todorović, N. (2011) Literarni žurnalizam. Kultura, br. 132, str. 24-38
Tošović, B. (2002) Funkcionalni stilovi. Beograd: Beogradska knjiga
Tucaković, Š. (2004) Leksikon mas-medija: informisanje, javnost, komuniciranje, novinarstvo, mediji, propaganda, povijest. Sarajevo: Prosperitet
Uspenski, B. (1979) Poetika kompozicije i semiotika ikone. Beograd: Nolit
Vlajčić, M. (2011) Varljiva lakoća kolumnizma. Blic, 10. 1. 2011, http://www.blic.rs/Komentar/Cigla-u-zidu/228332/Varljiva-lakocakolumnizma
Wagner, K. Types of columns in journalism. Portal E-how, http://www.ehow.com/list_6048715_types-columns-journalism.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/comman1327101P
objavljen u SCIndeksu: 25.11.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka