Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 10, br. 26, str. 115-126
Slobodni neupravni govor u romanu Virdžinije Vulf To the lighthouse i njegovi prevodni ekvivalenti u srpskom jeziku
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresasnezzanaz@yahoo.com
Ključne reči: slobodni neupravni govor; govor junaka; govor autora; lingvistički markeri; prevođenje
Sažetak
Upotreba novih tehnika za predstavljanje sadržaja dela sa stanovišta različitih naratora de je savremenog pisanja kao inovativni segment psihološkog pristupa koji podrazumeva zalaženje u unutrašnji svet likova. Slobodni neupravni govor predstavlja pravi izazov za prevodioce usled navedenih specifičnih strategija pisanja kod kojih se primenjuje. Imajući u vidu činjenicu da prevođenjem nekog dela vrlo često dolazi do nastanka poteškoća prilikom prenošenja rečeničnih struktura iz jednog jezika u drugi, cilj ovog rada jeste da se prikažu uticaji raznovrsnih lingvističkih markera slobodnog neupravnog govora na sam proces njegovog prevođenja. Roman Virdžinije Vulf To the Lighthouse je dobar primer za isticanje osobenosti slobodnog neupravnog govora u engleskom i njegovom prevodu na srpski jezik.
Reference
*** (2004) Macmillan English dictionary for advanced learners. Oxford: Macmillan Publishers Limited
Bahtin, M.M. (1980) Marksizam i filozofija jezika. Beograd: Nolit, Sazvežđa
Bosseaux, C. (2007) How does it feel?: Point of view in translation. New York: Rodopi
Bugarski, R. (1986) Lingvistika u primeni. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kovačević, M. (2010) O nekim stilsko-jezičkim karakteristikama romana Sara Petra Sarića - o tipovima tuđeg govora. u: Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Međunarodni tematski zbornik, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 117-131, Knjiga 1: Jezik i narodna tradicija
Kovačević, M.M. (2012) O gramatičko-stilističkom terminosistemu tuđeg govora. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, br. 17, str. 13-38
Kristal, D. (1996) Kejmbrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit
Lončar-Vujnović, M. (2012) Stream of Consciousness Technique - the Most Impessive Innovation in Modern Literature. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Mullan, J. (2006) How novels work?. Oxford: Oxford University Press
Prince, G. (2003) A dictionary of narratology. Lincoln: University of Nebraska Press
Ristić, S., Simić, Ž., Popović, V. (2005) Enciklopedijski englesko-srpski rečnik. Beograd: Prosveta
Vetters, C. (1994) Tense and Aspect in Discourse. Berlin - New York: Mouton de Gruyter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.