Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 7, br. 15-2, str. 43-54
Slobodni neupravni govor - englesko-srpske paralele
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresakaravesovic@gmail.com
Ključne reči: (slobodni) neupravni govor; navođenje; prevođenje; naracija
Sažetak
U radu se na primerima razmatraju osnovni vidovi realizacije slobodnog neupravnog govora u engleskom i srpskom jeziku na osnovu materijala preuzetog iz engleskih izvora i njihovih prevoda na srpski jezik. Uz to, rad ukazuje na moguće interpretativne i prevodilačke probleme koji se mogu javiti usled dvosmislenosti i nejasnoća koje nosi navedeni vid prenošenja tuđih reči. Cilj je, takođe, da se pruži pregled osnovnih paralela koje se mogu povući pri javljanju ove pojave u dva jezika, kao i ukazivanje na terminološka i metodološka nepoklapanja vezana za ove dva fenomena.
Reference
*** (1992) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit
Aikhenvald, A.Y. (2004) Evidentiality. Oxford: Oxford University Press
Amis, K. (1961) Lucky Jim. London: Penguin Books
Bahtin, M.M. (1980) Marksizam i filozofija jezika. Beograd: Nolit
Bal, M. (1997) Narratology: Introduction to the theory of narrative. Toronto: University of Toronto Press, 2nd ed
Bellow, S. (1965) Herzog. London: Penguin Books
DeLillo, D. (1997) Underworld. New York: Scribner
Fludernik, M. (1996) Towards a natural narratology. London: Routledge
Fludernik, M. (2009) An Introduction to Narratology. London: Routledge
Hlebec, B. (1989) Opšta načela prevođenja. Beograd: Naučna knjiga
Klarer, M. (2004) An Introduction to Literary Studies. London: Routledge, 2nd ed
McHale, B. (2004) Free indirect discourse: A survey of recent accounts in Bal, Mieke, Narrative theory: Major issues in narrative theory. Routledge: Oxon
Mullan, J. (2006) How novels work?. Oxford: Oxford University Press
Palmer, A. (2004) Fictional minds. London: University of Nebraska Press
Recanati, F. (2000) Oratio Obliqua, Oratio Recta: An essay on met representation. Cambridge, MA: MIT Press
Short, M. (1988) Speech presentation, the novel and the press. u: Van Peer W. [ur.] The Taming of the Text, London: Routledge
Vetters, C. (1994) Free indirect speech in French. u: Vet Co, Vetters Carl [ur.] Tense and aspect in discourse, Berlin: Mouton de Gruyter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2011.