Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura
2015, br. 7, str. 289-304
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/gfkm1507289C
Primena društvenih mreža u regrutovanju kandidata za upražnjena radna mesta
aFakultet za poslovne studije, Univerzitet 'Džon Nezbit', Beograd
bFakultet za hotelijerstvo i turizam, Kragujevac
cMarkator-S, Beograd

e-adresa: tcvetkovski@nezbit.edu.rs

Sažetak

S obzirom da su ljudi danas najznačajniji resurs koji organizacijama može doneti konkurentsku poziciju i da će u budućnosti oni biti najproblematičniji resurs, ključni zadatak svake organizacije je pronaći kvalitetne ljudske resurse, razvijati i zadržati ih. Međutim, dugoročno gledano, za organizaciju je najbolje da već u procesu regrutovanja i selekcije dođe do najboljih, jer će kod takvih kandidata rezultati rada brzo doći do izražaja, a period socijalizacije će verovatno biti kraći. Izborom pogrešnih kandidata organizacija će imati troškove, samim tim što će umesto visokih rezultata rada morati dosta novca i vremena da uloži u njihovo osposobljavanje za rad, umesto u njihov dalji razvoj. Kako je cilj doći do kvalitetnih i talentovanih kandidata za posao, jedna od početnih i osnovnih aktivnosti upravljanja ljudskim resursima bi bilo regrutovanje. Međutim, zbog različitih izvora za regrutovanje kandidata i načina oglašavanja upražnjenog radnog mesta, ova aktivnost ume da bude prilično zahtevna i skupa. S druge strane zahvaljujući savremenim informaciono- komunikacionim tehnologijama situacija se donekle menja. Konstantno prisustvo sve većeg broja ljudi na internetu, posećivanje društvenih mreža i foruma, kao i kreiranje sopstvenih profila na društvenim mrežama uvode nove načine dolaženja do željenih kandidata. Regrutovanje se okreće ka 'on-lajn' sferi, obraćajući se sve većem broju kandidata koji se nalaze na društvenim mrežama.

Ključne reči

Reference

Cvetkovski, T., Langović-Milićević, A., Cvetkovska-Ocokoljić, V. (2014) Srbija u globalnoj ekonomiji baziranoj na znanju. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura, vol. 6, br. 6, str. 509-527
Cvetkovski, T., Langović, M.A., Babić, S. (2013) Značaj informaciono-komunikacione tehnologije za proces regrutovanja i selekcije kandidata. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, 5, str. 477-500
Ćamilović, S., Vujić, V. (2007) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Tekon - Tehnokonsalting
Jovanović, M.B., Kulić, Ž., Cvetkovski, T. (2008) Osnovi upravljanja ljudskim resursima. Beograd: Megatrend univerzitet
Jovanović-Božinov, M., Kulić, Ž., Cvetkovski, T. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., Wright, P. (2010) Human resource management: Gaining a competitive advantage. McGraw-Hill/Irwin, 7th Edition