Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2012, vol. 58, br. 3, str. 120-129
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
Metodi zapošljavanja radne snage u Srbiji
Alfa univerzitet, Beograd

Sažetak

Ljudski resursi raspolažu znanjem, inovatorskim potencijalom, intelektualnim i fizičkim kapacitetom. Ljudi su ti koji kreiraju i proizvode i usluge, koji kontrolišu kvalitet, plasiraju proizvode, upravljaju procesom proizvodnje i finansijama, utvrđuju strategiju i ciljeve kompanije. Bez ovog resursa, svaki rad bio bi nemoguć. Dobar izbor novih zaposlenih je vrlo bitan za svaku firmi jer preduzeća koja su sposobnija da odaberu i zadrže kvalitetne zaposlene ostvariće zahvaljujući tome konkurentsku prednost na tržištu. Najčešći metod zapošljavanja radne snage u Srbiji jeste preko prijatelja ili rođaka, zatim slede oglasi, Nacionalna služba za zapošljavanje i ostali metodi. Najređi načini zapošljavanja radnika jesu zapošljavanje preko privatnih agencija za zapošljavanje, iz institucija za obrazovanje/obuku, i unapređenje postojećih radnika u preduzeću.

Ključne reči

Reference

*** (2005-2011) Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011. - 2020. godine. Službeni glasnik RS, član 45. stav 1, 55, 71, 101, 65, 11
*** (2005-2011) Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020 godine. Službeni glasnik RS, član 45. stav 1. Zakon o Vladi, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11
Anderson, N., Cunningham-Snell, N. (2000) Personnel selection. u: [ur.] Work and organizational psychology, Oxford: Blackwell Publishers, 69-99
Božanić, V. (2011) Anketa o potrebnim veštinama zaposlenih u Srbiji. Beograd: Zapošljavanje i migracije mladih
Ćamilović, S., Vujić, V. (2007) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Tekon - Tehnokonsalting
Kulić, Ž., Marković, A. (2009) Osnovi upravljanja ljudskim resursima. Novi Sad: FORKUP
Vujić, V. (2008) Menadžment ljudskog kapitala. Opatija-Rijeka: Fakultet za turistički i hotelski menadžment