Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2011, vol. 66, br. 4, str. 651-655
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
Poslovna etika i korporativna kultura
Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

Sažetak

Zaposleni u poslovnim sistemima - kompanijama su socijalizovani i veruju da ukoliko se ne ponašaju u skladu sa označenim etičkim vrednostima, njihov rad će biti u opasnosti, ili će izgubiti posao. Korporativna kultura kao skup pretpostavki, verovanja, vrednosti i normi ponašanja koje su zaposleni razvili i usvojili kao zajedničko iskustvo, iskazali kroz simbole, usmeravajući njihovo ponašanje i mišljenje u radu. No i pored toga korporativna kultura nije jedini aspekt poslovnog sistema koja utiče na etiku, ali je ona najveća snaga, s obzirom da obezbeđuje vrednosti poslovnog sistema - kompanije. Drugi aspekt poslovnog sistema, kao što su poslovna pravila i politika, sistem nagrađivanja, nivo brige poslovnog sistema za zaposlene, izborni sistemi, naglasak na prave i profesionalne standarde, liderstvo i proces odlučivanja mogu značajno uticati na moralne vrednosti i kodeks ponašanja. Etičko ponašanje i njegova važnost se danas sve više uvećava i stavlja na viši nivo rađanjem globalizacije, kao svetskog procesa, koji sve više inauguriše i projektuje nove etičke norme i oblike korporativne kulture i klime a time uslovljava i nove oblike organizacionog ponašanja. Poslovna etika čini zakonodavstvo koje poslovni sistemi - kompanije sebi propisuju kako bi regulisali svoj poslovni život.

Ključne reči

Reference

Ćamilović, S., Vujić, V. (2007) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Tekon - Tehnokonsalting
Đorđević, B. (2003) Menadžment. Niš, Priština, Blace: GIP Bona Fides, B123
Janićijević, N. (2009) Organizaciono ponašanje. Beograd: Data status
Radovanović, N. (2010) Uzajamno poverenje i poštovanje - ključ uspeha organizacija. Tehnika - Menadžment, vol. 60, br. 4, str. 18-22
Radovanović, V.V. (2009) Menadžment ljudskih resursa. Čačak: Tehnički fakultet
Subotić, D. (2007) Poslovna etika i veština komuniciranja. Beograd: KIZ-Centar
Vecchio, R.P. (1995) Organizational behavior. Fort Worth: Dryden