Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta
2010, vol. 15, br. 55, str. 53-61
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
E-zapošljavanje i menadžment ljudskih resursa
Afilijacija nije data

Sažetak

Predmet ovog rada je elektronsko zapošljavanje. U ovom radu analiziraju se mogućnosti elektronskog zapošljavanja i primene online društvenih mreža i poslovno-socijalno orjentisanih sajtova u zapošljavanju. Izrada modela e-zapošljavanja, koji je takođe prikazan u ovom radu, pokušaj je da se na novi, efikasniji način, primenom informacionih tehnologija i komunikacionih mreža, pristupi traženju, selekciji i zapošljavanju ljudskih resursa. Model e-zapošljavanja, bazira se na konceptu elektronskog poslovanja i metodama menadžmenta ljudskih resursa. Predloženi model prilagođen je uslovima zapošljavanja u Srbiji.

Reference

*** (2004) Odluka 2241/2004/EC Evropskog parlamenta i saveta od 15. decembra 2004. godine o jedinstvenom Okviru Zajednice za transparentnost kvalifikacija, znanja i sposobnosti. Europass
*** (2006) Kodeks poslovne etike. Službeni glasnik RS, br. 1
Bosanac, D. (2009) Primena novih tehnologija u upravljanju ljudskim resursima. Pravni informator, 12(11): 49-52
Ćamilović, S., Vujić, V. (2007) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Tekon - Tehnokonsalting
Gejts, B., Hemingvej, K. (2001) Poslovanje brzinom misli - korišćenje digitalnog nervnog sistema. Novi Sad: Prometej
Lewis, C. (1985) Employee selection. London: Hutchinson
Maravić, J. (2005) Testiranje putem Interneta. Edupoint, Zagreb, br. 34
Mitrović, S. (2009) E-zapošljavanje. Info M, br. 30
Mitrović, S. (2008) E-zapošljavanje ljudskih resursa u Srbiji. u: Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama, YU Info, Kopaonik, Zbornik radova
Mitrović, S. (2007) Internet i zapošljavanje ljudskih resursa. Beograd: FON, Magistarska teza
Mitrović, S.N. (2008) E-zapošljavanje. Beograd: Zadužbina Andrejević
Torington, D., Hol, L., Tejlor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data status