Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
Ekonomski vidici
2010, vol. 15, br. 2, str. 265-274
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Od privatizacije ka tržišnoj ekonomiji - primena novih menadžment paradigmi u okviru socijalne i tržišne privrede
Univerzitet Megatrend, Beograd

Sažetak

Pomoću konstitutivnih faktora uspostavljeni tržišno-ekonomski poredak stvara okvir za rad preduzeća koji za glavni cilj ima dostizanje visokog nivoa efikasnosti i efektivnosti. On kao takav ima i jednu socijalnu karakteristiku jer sprečava iskorišćavanje tržišne moći na uštrb slabijih, i mnogobrojnim ljudima omogućava da na tržištu ostvare funkcionalni prihod. Međutim, bez dodatnih intervencija, on ne može da ispuni pre svega zahtev koji postavlja princip socijalne države koji zahteva od društva da ce stara o onim ljudima koji bez obzira na razloge nisu u stanju da izdržavaju sami sebe. Zbog toga su u jednoj socijalnoj tržišnoj privredi neophodne dalje intervencije u obliku regulativnih principa. Načelo jednakih šansi u svakom slučaju predstavlja pokretačku snagu savremene socijalne tržišne privrede i važno je da ga ce pridržavaju i predstavnici zaposlenih i predstavnici menadžmenta u preduzećima, Samo na taj način ce može postići efikasna politika upravljanja ljudskim resursima u preduzeću što predstavlja temelj za uvođenje nove paradigme participativnog modela menadžmenta koja podrazumeva pravo zaposlenih na informisanje, konsultovanje i samodlučivanje.

Ključne reči

privatizacija; socijalna tržišna privreda; menadžment; ljudski resursi; Frajburška škola; državna kontrola monopola

Reference

Ćamilović, S., Vujić, V. (2007) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Tekon - Tehnokonsalting
Keke, J.K. (2008) Hrišćansko-demokratska ideja. Beograd: Konrad Adenauer Stiftung
Kulić, Ž. (2002) Industrijski odnosi (opšti deo). Beograd: Megatrend
Marinković, D. (2005) Industrijski odnosi. Beograd: Megatrend univerzitet
Marinković, V. (2010) Upravljanje ljudskim resursima. Beograd: Megatrend univerzitet
Rezner, H.J. (2005) Radnička borba. u: Leksikon socijalne tržišne privrede, Beograd: Konrad Adenauer Stiftung
Voss, E. (2006) Laboratories of the new Europe: Trade unions, employee interest representation and participation in foreign investments in Central and Eastern Europe. Brussels: ETUI, Transfer 4/2006