Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2009, vol. 6, br. 2, str. 145-174
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
Strane direktne investicije i mogućnosti za planiranje ljudskih resursa - stanje u Srbiji
aUniverzitet Megatrend, Beograd, Fakultet za poslovne studije
bUniverzitet Megatrend, Beograd

Sažetak

Mnoge savremene kompanije, u težnji da minimiziraju troškove i maksimiziraju profit, investiraju u strane zemlje. Korist od stranih direktnih investicija imaju i ulagači i zemlja u koju se ulaže. Zapravo, pozitivni efekti ovih investicija ogledaju se u podizanju standarda zemlje domaćina, otvaranju radnih mesta, uvođenju nove tehnologije, i slično. Efekti na strani ulagača se ogledaju u rastu profita. Međutim, odluku o tome da li će i gde ulagati, investitori donose na bazi mogućnosti koje im pruža zemlja domaćin, pri čemu značajnu ulogu ima i stanje na tržištu rada. Mogućnost da se dođe do kvalitetne a jeftine radne snage, svakako je jedan od važnih faktora koji utiču na krajnju odluku investitora. S druge strane, ovakva ulaganja dalje menjaju stanje na tržištu rada, prvenstveno smanjujući stopu nezaposlenosti. Vezom između stranih direktnih investicija u Srbiji i stanja na tržištu rada, odnosno njihovim uticajem na mogućnosti planiranja ljudskih resursa, kao jedne od značajnih aktivnosti upravljanja ljudskim resursima, baviće se i ovaj rad.

Ključne reči

Reference

*** (2007) Trends and recent developments in foreign direct investment. International investment perspectives, www.oecd.org
Bugarin, M. (2009) Investitori ulažu u Srbiju. AGROPRESS, http://www.agropress.org.rs/tekstovi/11214.html, 8. 6
Cvetkovska-Ocokoljić, V., Cvetkovski, T. (2009) Komunikacija čovek i kultura. Beograd: Megatrend univerzitet
Cvetkovski, T., Cvetkovska-Ocokoljić, V. (2007) Interkulturna komunikacija u procesu investiranja u Srbiji. Megatrend revija, vol. 4, br. 2, str. 163-175
Cvetkovski, T., Cvetkovska-Ocokoljić, V. (2007) Poslovna komunikacija u savremenim uslovima poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
Cvetkovski, T., Langović-Milićević, A. (2003) Komunikacija u uslovima globalnog poslovanja. u: Međunarodni naučni skup 'Radikalne promene u preduzećima i privredi u uslovima globalizacije', Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Ćamilović, S., Vujić, V. (2007) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Tekon - Tehnokonsalting
Dessler, G. (2007) Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data status, četvrto izdanje
Dimitrijević, M. (2006) Vrste stranih direktnih investicija-Najkraći razvojni put. Investicije, (01)
Jovanović-Božinov, M., Kulić, Ž., Cvetkovski, T. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Jovanović-Božinov, M., Langović-Milićević, A. (2006) Interkulturni izazovi globalizacije. Beograd: Megatrend univerzitet
Jovanović-Božinov, M., Živković, M., Cvetkovski, T. (2003) Organizaciono ponašanje. Beograd: Megatrend Univerzitet primenjenih nauka
Kovačević, R. (2000) Oblici i mehanizmi stranih ulaganja. u: Zbornik radova, Beograd: Univerzitet 'B. Karić', 23-60
Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike Nacionalna strategija zapošljavanja - za period 2005-2010. godina. Beograd, www.vojvodina-cess.org/document.php?fileid=340&m
Ognjenović, K. Poslovna klima u Srbiji. Institut za ekonomska i socijalna istraživanja, www. poslovnamreza. org/download serb/Studija_ Reforma_trzista_rada_u_Srbiji_i_Slovackoj. pdf
Popović, D. (2007) Grinfild investicije u Srbiji. Beograd: Centar za liberalno demokratske studije, http://danica.popovic.ekof.bg.ac.yu/prezentacija-SDI-6-decembar.ppt, 6. 12
Republički zavod za statistiku (2008) Žene i muškarci u Srbiji. www.stat.gov.rs
Sorajić, M. Strane direktne investicije u Srbiji. Pravni informator - stručno-informativni časopis za savremene pravnike, http://www.informator. co.yu
UNCTAD (2005) Prospects for foreign direct investment and the strategies of transnational corporations, 2005-2008. New York - Geneva: United Nations, www.unctad.org/en/docs/iteiit20057ch1_en.pdf
Vidas-Bubanja, M.M. (1998) Metode i determinante stranih direktnih investicija. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN