Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2021, br. 172, str. 17-32
To ni u snu nismo mogli da sanjamo
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Srbija
Ključne reči: ratne neuroze; tortura; partizanska bolest; drhtavci; PTSP
Sažetak
Rad donosi prikaz psihičkih poremećaja kod Srba, izazvanih ratnim dejstvima od balkanskih ratova do ratova s kraja prošlog veka. Navedeni su kako stresno-traumatski događaji (ratna dejstva, logorske torture, izbeglištvo) tako i promene u oblicima psihičkog poremećaja (drhtavci u Prvom svetskom ratu, jurišanti u partizanskom ratu i posttraumatski stresni poremećaj u ratovima devedesetih godina). Ukazano je na ogroman nedostatak podataka za posebne kategorije stanovništva: za Prvi svetski rat (civilne žrtve, Srbi u BiH) i za Drugi svetski rat (pripadnici JVuO, logoraši u nemačkim i drugim logorima, civili u ratu i posle rata). Podaci pokazuju da su najteže psihičke posledice, pored ratnih strahota, izazivale torture u logorima i zatvorima.
Reference
Bjekić, J., Vukčević-Marković, M., Todorović, N., Vračević, M. (2019) Mentalno zdravlje izbeglica i migranata. Beograd: Crveni krst Srbije
Brkić, S. (2007) Ime i broj. Beograd: Muzej žrtava genocida
Čabarkapa, M. (2008) Psihološki faktori stresa u ratu na prostorima bivše Jugoslavije. u: Špirić Ž. [ur.] Ratna psihotrauma srpskih veterana, Beograd: Čigoja štampa, str. 23-54
Ćorović, V. (1920) Crna knjiga - patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme svetskog rata - 1914-1918. Beograd: I. Đ. Đurđević
Greif, G. (2018) Jasenovac: Auschwitz of the Balkans: Ustasha empire of cruelty. Beograd: Knjiga komerc
Jovanović, A. (1997) Ratne psihotraume i porodica. Beograd: Zadužbina Andrejević
Jović, V. (2008) Posttraumatski poremećaj u socijalnom i političkom kontekstu devedesetih. u: Špirić Ž. [ur.] Ratna psihotrauma srpskih veterana, Beograd: Čigoja štampa, str. 369-388
Jović, V., Opačić, G. (2004) Vrste mučenja. u: Špirić Ž., Knežević G., Jović, V., Opačić G. [ur.] Tortura u ratu, posledice i rehabilitacija - jugoslovensko iskustvo, Beograd: Centar za rehabilitaciju žrtava torture International Aid Network, str. 146-162
Klajn, H. (1955) Ratna neuroza Jugoslovena. Beograd: Sanitetska uprava JNA
Opalić, P.D. (2003) Istraživanje psihopatoloških posledica izbeglištva. Medicinski pregled, vol. 56, br. 9-10, str. 465-475
Rajs, R.A. (2019) O zločinima Austro-Ugaro-Bugaro-Nemaca u Srbiji 1914-1918. Beograd: Zavod za udžbenike
Rapaić, M. (2002) Crna hronika o srpskim komunistima. Beograd: VEDES
Samardžić, P. (2008) Ratni stresori i ličnost. u: Špirić Ž. [ur.] Ratna psihotrauma srpskih veterana, Beograd: Čigoja štampa, str. 115-136
Samardžić, R. (2008) Ratno zarobljeništvo i tortura. u: Špirić Ž. [ur.] Ratna psihotrauma srpskih veterana, Beograd: Čigoja štampa, str. 221-236
Starčević, M. (2007) Austrougarski zločini u Srbiji 1914-1918. Geopolitika, Beograd
Špirić, Ž. (2008) Ratni traumatski stres. u: Špirić Ž. [ur.] Ratna psihotrauma srpskih veterana, Beograd: Čigoja štampa, str. 139-160
Špirić, Ž. (2008) Posttraumatski stresni poremećaj - evaluacija dijagnoze i sadašnji teorijski koncepti. u: Špirić Ž. [ur.] Ratna psihotrauma srpskih veterana, Beograd: Čigoja štampa, str. 161-179
Špirić, Ž., Knežević, G. (2004) Socio-demografski profil klijenata Centra za rehabilitaciju žrtava torture. u: Špirić Ž., Knežević G., Jović V., Opačić G. [ur.] Tortura u ratu, posledice i rehabilitacija - jugoslovensko iskustvo, Beograd: Centar za rehabilitaciju žrtava torture International Aid Network, str. 115-145
Vujić, V.F. (1929) O psihozama kod Srba - prilog uporednoj psihijatriji naroda. Beograd: Štamparija IV. Čolovića i Ž. Madžarevića, (preštampano iz Srpskog arhiva za celokupno lekarstvo, sv. 9 i 10)
Zotović, M. (2005) PTSP i depresivnost posle NATO bombardovanja - činioci individualnih razlika u reagovanju na stres. Psihologija, vol. 38, br. 1, str. 93-109
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2172017M
objavljen u SCIndeksu: 01.07.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka