Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 18  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2018, vol. 70, br. 3, str. 176-192
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1803176F
Strategija reforme strategija
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

Sažetak

Srbija ponovo na (o) Kosovu. Ovoga puta pitanje Kosova inicirano je pozivom predsednika Republike domaćoj javnosti da se otvori najširi dijalog u vezi Kosova i Metohije. Predsednik napomenu da prvo želi da čuje i sve ostale unutrašnje aktere, pre iznošenja sopstvenog stava. Njegova svetost patrijarh SPC gospodin Irinej izjavi - ne poklanjaj, jer se poklonjeno nikada ne vraća. Politička elita je uzvratila na poziv predsednika u skladu sa sopstvenim odnosom i vezama sa prvim čovekom naše zemlje. Srpska akademija nauka je prihvatila predsednikov poziv. Šta i zašto - jeste pitanje politike, ali i najšireg konsenzusa unutar države. Kako - jeste stvar nacionalne strategije koju, ma kakva bila, treba doneti.

Ključne reči

Reference

*** (2014) Moguće strategije razvoja Srbije. u: Zbornik radova sa naučnog skupa, SANU, Beograd
Bofr, A. (1968) Uvod u strategiju. Beograd: VIZ
Edgar, L. (1985) Strategija i njeni izvori, Informativni bilten prevoda. Beograd: CVNDI
Erl, E.M. (1952) Tvorci moderne strategije. Beograd: Vojno delo
Forca, B. (1998) Strategija M.R.A.V. Novi glasnik, Beograd, 6/98
Forca, B. (2003) Vojni faktor međunarodnih odnosa i njegov uticaj na razvoj VJ. Beograd: Vojna akademija KoV, doktorska disertacija
Forca, B. (2015) Kakva nam vojska treba?. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 231-250
Forca, B., Sekulović, D. (2017) Vojna neutralnost u geostrateškim prestrojavanjima u savremenom evroazijskom prostoru. u: Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije 'Geopolitički procesi u savremenom evroazijskom prostoru', Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka (31.05-04.06), strana 37-57, ISBN 978-99970-711-0-3; UDK 327:911.3(4+5)'20'
Forca, B. (2017) Od strategije do strategologije. u: Zbornik radova sa nacionalnog naučnog skupa 'Savremeni problemi strategije i strategijskog menadžmenta', Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, ISBN 978-87333-83-3
Janošević, S., Đuričin, D. (2010) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet
Koter,, Berger, B. (2010) Quintessence of Strategic Management. Berlin: Heldberg Springer Verlag
Kovač, M., Marček, Jan Teorijske osnove strategije države. u: Zbornik radova sa Simpozijuma o vojnoj nauci - 'Naučna izgrađenost i činioci vojne strategije', Institut ratne veštine, Beograd
Kronje, J., i dr. (2011) Vodič kroz strategiju Evropa 2020. Beograd: Evropski pokret u Srbiji
Marković, M. (1981) Filozofski osnovi nauke. Beograd: SANU
Ocić, Č. (2014) Strategija razvoja - zamisli i ostvarenja. u: Zbornik radova sa naučnog skupa 'Moguće strategije razvoja Srbije', SANU, Beograd
Simonović, B. (2014) Mogu li strategije da pomognu u razvoju srpskog društva. u: Zbornik radova sa naučnog skupa 'Moguće strategije razvoja Srbije', SANU, Beograd
Višnjić, D. (2011) Opšta strategija ili strategija države - nacije. Vojno delo, vol. 63, br. 4, str. 392-403
Zorić, M. (1999) Teorijske osnove opšte strategije. Vojno delo, vol. 51, br. 1, str. 73-97