Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 18  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2011, vol. 63, br. 2, str. 83-95
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 21/02/2012
Naučne zakonitosti oružane borbe kao teorijski konstrukt vojnih nauka
nema

Sažetak

Rat i oružana borba su veoma složene (po obimu, strukturi, činio- cima, promenama) društvene pojave, koje prate ljudsko društvo od vremena raspada prvobitne zajednice i utiču na ukupne odnose i stanje u njemu. Te pojave su, kao praksa, objekat, uvek bile u domenu vojne veštine i njene teorije. Razvojem nauke, rat i oružana borba postaju i objekat (predmet) odgovarajućih nauka (polemologije - nauke o ratu, odnosno vojnih nauka - koje izučavaju oružanu borbu), koje pripadaju korpusu društvenih nauka. One imaju sve neophodne konstituense koje karakterišu svaku nauku. Ove nauke postigle su nešto skromnije rezultate i kasnile u delu teorije koja se bavi naučnim zakonitostima i zakonima, koji svakako postoje i deluju u ratu i oružanoj borbi. U novije vreme i u tom domenu postignuti su zadovoljavajući rezultati i usavršena je i produbljena naučna teorija. Istraživanjem i verifikacijom identifikovano je i objašnjeno nekoliko naučnih zakonitosti (njihova suština, definisanje, uloga i delovanje) oružane borbe. Takođe, potvrđeno je i razjašnjeno postojanje i delovanje naučnog zakona odnosa snaga, koji je od fundamentalnog značaja za naučnu teoriju i praksu oružane borbe. Nauke odbrane, odnosno vojne nauke, time su potvrdile svoju ulogu, kompetentnost i mesto u korpusu društvenih i drugih nauka u društvu.

Ključne reči

oružana borba; rat; naučne zakonitosti; naučni zakoni; delovanje naučnih zakonitosti u oružanoj borbi

Reference

*** (1970) Prethodna studija metoda za procenu odnosa snaga. Zagreb: Visoka tehnička škola KoV JNA
*** (1978) Odnos snaga u operaciji ONOR-a. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ
*** (1971) Vojna nauka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
*** (1998) Vojna nauka i vojna doktrina. u: Simpozijum o vojnoj nauci, održanog 25-26. juna 1997. godine, Zbornik radova, Beograd: Sektor za školstvo, obuku, naučnu i izdavačku delatnost Generalštaba Vojske Jugoslavije
Bofr, A. (1968) Uvod u strategiju. Beograd: VIZ
Bothoul, G. (1969) La guerre. Paris: Universitaures de France
Brodie, B. (1973) War and politics. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Čujev, J.V., Mihajlov, J.B. (1968) Prognoziranje u vojsci. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Erl, E.M. (1958) Tvorci moderne strategije. Beograd: Vojno delo
fon Klauzevic, K. (1951) O ratu. Beograd: Vojno delo
Ginsberg, R. (1969) The critique of war. Chicago: Henry Regnery Comp
Konoplev, V.K. (1974) Naučnoe predvidenie v voennom dele. Moskva: Voenizdat
Kozlov, S., Smirnov, M., Baz, I., Sidorov, P. (1966) O sovjetskoj vojnoj nauci. Beograd: VIZ
Lukić, R.D. (1962) Osnovi sociologije. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Marković, M. (1984) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Mikić, B.S. (2006) O ratu. Novi Sad: Prometej
Mikić, S.B. (1998) Naučni zakoni rata. Vojno delo, vol. 50, br. 2, str. 148-168
Mikić, S.B. (2002) Masovni vatreni udari kao način strategijskih dejstava. Vojno delo, vol. 54, br. 2-3, str. 196-214
Mikić, S.B. (2002) Karakteristike savremenih ratova. Vojno delo, vol. 54, br. 4-5, str. 113-138
Mikić, S.B. (2003) Evolucija rata. Vojno delo, vol. 55, br. 4, str. 70-94
Mikić, S.B. (2002) Naučne zakonitosti oružane borbe. Beograd: Vojna akademija
Popov, M. (1964) Sušnost zakonov vooruženoj borbi. Moskva: Voenizdat
Rotmistrov, P.A. (1966) Istorija ratne veštine. Beograd: Vojno delo, knj. I i II
Sakan, M. (2003) Vojne nauke. Beograd: GŠ VSCG, Uprava za školstvo i obuku, Vojna akademija
Šešić, B. (1978) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Šešić, B.V. (1974) Opšta metodologija. Beograd: Naučna knjiga
Trifonenkov, P. (1962) Ob osnovnih zakonah hoda i ishoda sovremenoj vojni. Moskva: Voenizdat
Višnjić, D. (1988) Pojam oružane borbe. Beograd: VINC
Žomini, A. (1952) Pregled ratne veštine. Beograd: Vojno delo