Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 18  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2004, vol. 56, br. 2, str. 120-132
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Teorijske osnove i određenje operacije
Vojna akademija, Beograd

Sažetak

Članak ne sadrži sažetak.

Reference

Bofr, A. (1971) Uvod u strategiju. Beograd: Vojnoizdavački zavod, prema: Vojna nauka, VIZ, Beograd, 1971,str. 332
Centar visokih vojnih škola - Škola narodne odbrane (1997) Strategija oružane borbe - privremeni materijal. Beograd
Đukanović, N. (2003) Teorijsko određenje operacije u savremenim uslovima i specifičnosti u konvencionalnim uslovima. Beograd: Vojna akademija - Škola nacionalne odbrane, stručni rad
Eko, U. (2004) Ime ruže. Beograd: Novosti, str. 30
Gažević, N., ur. (1973) Vojna enciklopedija. Beograd: Redakcija Vojne enciklopedije
Jelić, M. (1989) Boj snaga avijacijske brigade protiv OMJ. KŠŠT RV i PVO
Manhajm, K. (1968) Ideologija i utopija. Beograd: Nolit
Mosor, S. (1962) Operatika. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Ninković, J. (1984) Nastanak i razvoj operatike. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Petrović, P., ur. (1981) Vojni leksikon. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Stojković, A.B.K. (1971) Vojna nauka. Beograd: Vojno delo
Viner, N. (1964) Kibernetika i društvo. Beograd: Nolit
Višnjić, D. (1988) Pojam oružane borbe. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar