Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 18  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2002, vol. 54, br. 2-3, str. 215-230
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Definisanje strategije

Sažetak

U članku je analiziran pojam strategije i vojne strategije. Objašnjeni su geneza i prvobitno značenje termina strategija i njegov istorijski razvoj, a zatim je navedena komparativna analiza 18 karakterističnih definicija, s težištem na objašnjenju iskaza i izraza kojima se određuje značenje pojma strategija.Analizirane definicije su razvrstane prema osnovnim razlikama. Naročito su analizirani termini i sintagme koji su korišćeni kao definijens u definiciji. Ukupno je analizirano 18 termina i sintagmi i ukazano na prednosti i nedostatke navedenih iskaza i izraza za kompleksno određenje pojma strategije, tako da se, preko tih preliminarija, kompleksnije može sagledati pojam strategije i vojne strategije.Autor navodi i karakteristične definicije strategije uopšte i vojne strategije. Definicija strategije uopšte više je opisnog karaktera jer se pojavio problem izbora pravog termina za određenje definijensa u definiciji. Definisana je kao dominantan deo nauke ili oblasti delatnosti koji je okrenut prema budućnosti. Vojnu strategiju autor izdvaja iz opšteg pojma strategije i definiše je kao nauku o oružanoj borbi. Takav stav dokazuje na osnovu identifikacije i objašnjenja osnovnih konstituenasa vojne strategije: predmeta, teorije, jezika i metoda.

Reference

*** (1976) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, knj. 6
*** (1969) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, knj. 3
*** (1967) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, knj. 1
*** (1978) Mala enciklopedija Prosveta - opšta enciklopedija. Beograd, itd: Prosveta, tom 2
Arron, R. (1969) Evolution of modern strategic thought: Problems of modern strategy. Adelphi Papers, Part One, br. 54, str. 2
Bofr, A. (1968) Uvod u strategiju. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Brodbeck, M., ur. (1971) Theory construction. u: Brodbeck M. [ur.] Readings in the philosophy of the social sciences, London-New York, itd: Macmillan Publishing
Cerović, V. (1971) O strategiji. u: Vojna nauka, Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 409
Đorđević, J., ur. (1966) Mala politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Eder, E. (1998) Definition und Gebrauch des Begriffes Strategie. Usterreichische Militarische Zeitschrift, 2, str. 121-128
Ekles, H. (1968) Logistika u nacionalnoj odbrani. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Filipović, M. (1988) Rječnik stranih riječi. Zagreb: Zadružna štampa
Gažević, N., ur. (1975) Vojna enciklopedija. Beograd: Redakcija Vojne enciklopedije
Grupa autora (1984) Osnovi metodologije ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola
Grupa autora (2001) Naučna izgrađenost i činioci vojne strategije - idejna skica. u: Simpozijum o vojnoj nauci 'SIMVON-2001', Beograd: Sektor za ŠONID, str. 8
Grupa autora (1996) Metodologija ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola
Horkhajmer, M. (1976) Tradicionalna i kritička teorija. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Ilić, S. (1971) Podela 'ratne veštine' i sadržaj strategije, operatike i taktike. u: Vojna nauka, Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 340
Jovanović, M.B. (2001) Interkulturni menadžment - manifest menadžmenta za XXI vek. Beograd: Megatrend
Kuraev, V.I. (1974) Formalizacija jazyka nauki i filosofskoe issledovanie. u: Filosofija, metodologija, nauka, Moskva, itd: Nauka
Liptai, S. (1996) Teorijska izgrađenost taktike. Beograd: Centar visokih vojnih škola, magistarski rad
Lukić, R. (1971) Vojne discipline - nauke i veštine. u: Vojna nauka, Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 68-75
Lukić, R.D. (1977) Metodologija prava. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje društvenih nauka
Mićunović, L. (1988) Savremeni leksikon stranih reči. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Mikić, S.B. Zakonitosti oružane borbe. Beograd: Vojna akademija KoV, doktorska disertacija
Milić, V. (1978) Sociološki metod. Beograd: Nolit
Petrić, J.J. (1983) Operaciona istraživanja. Beograd: Savremena administracija
Petrović, P., ur. (1981) Vojni leksikon. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Radinović, R. (1983) Metoda ratne veštine. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Ristić, Ž. (1995) O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Samardžić, M. (1972) Operaciona istraživanja u upravljanju i komandovanju - skripta. Beograd: Centar visokih vojnih škola - VVA JNA
Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, Centar oružanih snaga za strategijske studije i istraživanja, Institut za strategijska istraživanja (1983) Strategija oružane borbe. Beograd
Sokolovski, V.D. (1965) Vojna strategija. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Svečin, A.A. (1956) Strategija. Beograd: Vojno delo
Šešić, B.V. (1974) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Šušnjić, Đ.J. (1999) Metodologija. Beograd: Čigoja štampa
Vučinić, M. (1971) O predmetu i sadržaju strategije. u: Vojna nauka, Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 413-414
Vujaklija, M. (1966) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Vujević, M. (1983) Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Informator
Wylie, J. (1967) Military strategy: A general theory of power control. New Brunswick
Zaječaranović, G.J. (1977) Osnovi metodologije nauke. Beograd: Naučna knjiga