Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 6, br. 1, str. 7-12
Sociologija rada i tehnologija
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
Ključne reči: tehnički napredak; tehnologija; organizacija; radna grupa; sociologija rada
Sažetak
Odnos sociologije rada i tehnologije u radu se razmatra sa stanovišta saznanja da je naučno-tehnički napredak povećao proizvodnu moć čoveka, ali i doveo do obezličivanja pojedinca u procesu rada. Tako tehnicizam zajednice podređuje individualnost čoveka funkcionalnoj savršenosti što je praćeno i dehumanizacijom čovekove radne delatnosti. U kontekstu ovakvog pristupa autor ukazuje na potrebu da sociologija rada i tehnologija, sa stanovišta svojih predmetnih određenosti potraže i nađu odgovore na tri pitanja: čemu treba da služi razvoj tehnologije; da li su ljudi sposobni da savremene proizvodne snage koriste realizujući svoje radne i stvaralačke sposobnosti i da li korišćenje tih proizvodnih snaga dovodi do degradacije čovekovih saznajnih stvaralačkih i radnih sposobnosti.
Reference
*** (1999) Enciklopedija bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. Niš: Institut za kvalitet radne i životne sredine, četvrto izdanje, h zadataka, str. 157
*** (1984) Ekonomska enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, II, str. 1307
*** (1987) Naučno-mehaničeskij progres - slovarjja. Moskva, str. 293-296
Fridman, Ž. (1964) Problemi čovjeka u industrijskom mašinizmu. Sarajevo: Veselin Masleša, Str. 324-325
Kenedi, P. (1997) Priprema za dvadeset prvi vek. Beograd: Službeni list
Kravčenko, A.M. (1997) Sociologija truda v XX veke. Moskva
Major, F. (1996) Sećanje na budućnost. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Marković, D.Ž. (1999) Sociologija rada. Beograd: Savremena administracija, X izdanje, Str. 19-23
Marković, D.Ž. (1998) Sociologija bezbednog rada. Beograd, itd: Prosveta, str. 181-201
Marković, D.Ž. (1998) Socijalne posledice novih tehnologija. u: Savremene tehnologije i privredni razvoj, Simpozijum (III), Leskovac, 23-24. 10, zbornik izvoda radova, Leskovac: Tehnološki fakultet, 11, str. 11-20
Marković, M. (1981) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Pečujlić, M. (1989) Drama socijalizma. Zagreb: Jugoart
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rad po pozivu
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2008.

Povezani članci

Zb Tehnol fak Leskovac (2004)
Socijalne implikacije informacijske tehnologije
Marković Danilo Ž.

Zb Filoz fak Priština (2012)
Sociološki kontekst ekonomske delatnosti u savremenom društvu
Marković Danilo Ž.

Vojno delo (1997)
Društvena ishodišta vojne doktrine
Stišović Milinko

prikaži sve [126]