Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 38, br. 1-2, str. 45-54
Društvene institucije i kulturni identitet
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: institucije; kulturni identitet; škola; institucionalne reforme; institucionalno ponašanje
Sažetak
Ovaj rad se sastoji iz dva dela. U prvom delu rada ukazuje se na značaj institucionalnih okvira za stvaranje i očuvanje kulturnog identiteta kao jednog od najvažnijih konstitutivnih elemenata modernog nacionalnog identiteta. U drugom delu rada razmatraju se izazovi s kojima se danas suočavaju kulturne institucije od nacionalnog značaja u Srbiji - s posebnim osvrtom na aktuelnu ulogu crkve, škole i univerziteta i probleme u njihovom prilagođavanju novostvorenim okolnostima.
Reference
*** (2001) Srbija posle Miloševića. Nova srpska politička misao, tematski broj
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Bolčić, S.I., Milić, A., ur. (2002) Srbija krajem milenijuma - razaranje društva, promene i svakodnevni život. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Čomski, N. (1995) Šta to (u stvari) hoće Amerika?. Beograd: Institut za političke studije
Čomski, N. (1996) Svetski poredak - stari i novi. Beograd: Studentski kulturni centar
Etkinson, R. (1997) Začarani evropski krug. Novi Sad: Svetovi
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: Filip Višnjić
Hajek, F.A. (2002) Pravo, zakonodavstvo i sloboda - novi pogled na liberalne principe pravde i političke ekonomije. Beograd: Službeni list SRJ
Laš, K. (1996) Pobuna elita i izdaja demokratije. Novi Sad: Svetovi
Mitrović, M.M. (1999) Tradicija i moderni srpski identitet. Srpska politička misao, br. 1-2, str. 135-162
Mitrović, M.M. (2000) Akteri i modeli (dez)integracije srpskog društva. Sociološki pregled, vol. 34, br. 3-4, str. 133-145
Mitrović, M.M. (2002) Kontroverze oko decentralizacije, regionalizacije i lokalne samouprave u Srbiji. Sociološki pregled, vol. 36, br. 1-2, str. 81-90
Mitrović, M.M. (2003) Legitimitet političkih aktera i neka otvorena pitanja ustavne reforme u Srbiji. u: Ustavne promene, Zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Beogradu 22 i 23. aprila
Muench, R. (1993) Das Projekt Europa: Zwischen Nationalstaat, regionaler Autonomie und Weltgesellschaft. Frankfurt
Ocić, Č.J. (2003) Uloga institucija u tranziciji. u: Zakić Z., G. Rikalović, Ž. Stojanović [ur.] Institucionalne reforme i tranzicija agroprivrede u Republici Srbiji, II, zbornik radova, Beograd: Ekonomski fakultet, str. 3-21
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lica sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Stiglic, D.E. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
Vasović, M.D. (2003) Tranzicija, demokratizacija i 'subjektivno blagostanje'. Sociološki pregled, vol. 37, br. 1-2, str. 3-32
Vuletić, V., ur. (2003) Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zinovjev, A.A. (2002) Zapad - fenomen zapadnjaštva. Beograd: Naš dom
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg0402045M
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2005)
Globalizacija - mogućnost izbora
Milašinović Srđan

Vojno delo (2008)
Perspektive bezbednosti savremenog sveta
Stojanović Stanislav

Sociološki pregled (2000)
Globalizacija i Srbija
Tripković Milan B.

prikaži sve [214]