Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Grad između politike, finansija i kulture
Univerzitet u Beogradu
Ključne reči: Grad; kultura; finansije; razvoj; upravljanje
Sažetak
Grad je odraz njegovih stanovnika i njihove skale vrednosti, ali i slojevita struktura brojnih prethodnih generacija i njihovih skala vrednosti. Grad je složen i dinamičan sistem koji raste i razvija se, vođen idejama i ideologijama onih koji njime upravljaju što znači da ima naglašenu i iracionalnu dimenziju koju je najčešće teško razumeti i na nju racionalno uticati. Interesi koji se javljaju u toku razvoja grada imaju političku i ekonomsku logiku koju često povezuje finansijska sprega, a kultura kao treća logika ostaje bez jačeg uticaja, jer veoma često nije artikulisana u dovoljnoj meri da bi nametnula ideju koja bi bila presudna u sistemu odlučivanja. Kod gradova u tranziciji ova slabost je posebno izražena jer novi sistem vrednosti nije u dovoljnoj meri artikulisan, a identitet grada nije pozicioniran kao bitan kriterijum za ocenu njegove privlačnosti, uspešnosti i konkurentnosti. Istovremeno način upravljanja gradom je još uvek zasnovan na starom metodu gradske uprave i njenog sistema odlučivanja oslonjenog pre svega na neposrednim finansijskim efektima, kod čega nedovoljno artikulisane i pozicionirane kulturne vrednosti često bivaju žrtve investitorskih apetita i slabosti upravljanja. Identitet grada, zasnovan na kulturi i ekonomiji povezano (kultura kao resurs), zahteva: (1) jasne kriterijume, (2) koordinaciju ekonomske, kulturne i socijalne politike u odlučivanju o razvoju grada, (3) zajednički rad institucija umesto njihove konfrontacije, (4) transparentnost i aktivno učešće svih aktera (investitori, finansijski sektor, civilni sektor, građani) kod pripreme i donošenja odluka o urbanizmu, arhitekturi i građenju, i (5) razumevanje da budućnost grada nije održiva bez pažljive koordinacije njegovih prošlih i sadašnjih slojeva u procesu ekonomskog rasta i razvoja.
Reference
*** (2007) The Udine Declaration. Udine: Assembly of European Regions
Dasí, J.F. (2006) ESPON project 2.3.2. Governance of territorial and urban policies from EU to local level. Luxembourg: ESPON
Kunzmann, K.R. (2004) Culture, creativity and spatial planning. Town Planning Review, 75(4): 383-404
Leipprand, E. (2000) Lebensmodell Stadt. Wasmuth
Nyström, L. (1999) City and culture: Cultural processes and urban systems. Stockholm: Swedish Urban Environment Council
Oktay, D. (2006) How can urban context maintain urban identity and sustainability. North Cyprus: Eastern Mediterranean University, http://www.webjournal.unior.it-(II)
Stojkov, B. (2012) Urban Identity as a Sense and Spur of Development. u: Proceedings Book, 1-ICAUD Conference, Tirana: Epoka University
Weber, M. (1986) The city. Glencoe, Illinois: Free Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.