Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Info M
2008, vol. 7, br. 27, str. 35-39
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 11/12/2008
Primena igara u edukaciji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Sažetak

Usled napretka internet i kompjuterskih tehnologija, edukativne igre pokazuju sve veći potencijal kao aktivni oblik prenošenja znanja. U radu je dat pregled postojećih istraživanja primene elektronskih igara u edukaciji sa osvrtom na nedostatke sistema koji se trenutno koriste u tu svrhu. Kao moguće rešenje dali smo prikaz novog sistema za kreiranje edukativnih igara razvijenog u Laboratoriji za multimedijalne komunikacije, na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Kroz razvoj novog sistema podržane su različite uloge u procesu kreiranja edukativnih igara, kao što su edukator i kreator igre. Takođe se dobija mogućnost da se putem XML formata definišu različiti tipovi igara kao i različite instance određenog tipa koje u sebi nose specifično znanje. Korišćenjem sistema edukator može bez programerskog znanja izgraditi edukativnu igru kojom će motivisati učenika i omogućiti mu da kroz zabavu stekne znanje o željenoj oblasti.

Ključne reči

učenje zasnovano na igrama; XML; eUčenje

Reference

David, M., Sande, C. (2006) Serious games: Games that educate, train and inform. Boston, MA: Thomson course technology PTR
de Aguilera, M., Mendiz, A. (2003) Video games and education. Computers in entertainment, vol. 1, br. 1, Article 1, Oct
Estallo, J.A. (1995) Los videojugos: Juicios e prejuicios. Barcelona: Planeta
Gilles, R., Lori, S.C. Is this a game or a learning moment. Decision sciences Journal of innovative education, vol. 4 br. 2, pp 301-304
Henry, K., Kay, H., Eitan, G., Loring, H., Chris, S., Adam, B., Michelle, R. (2007) How to build serious games. Communications of the ACM, vol. 50, br. 7, pp 45-49, Jul
Koepp, M., Gunn, R., Lawrence, A., Cunningham, V., Dagher, A., Jones, T., Brooks, D., Bench, C., Grasby, P. (1998) Evidence for striatal dopamine release during a video game. Nature, vol. 393, 266-268, May
Larman, C. (1988) Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Mayo, M.J. (2007) Games for science and engineering education. Communications of the ACM, vol. 50, br. 7, Jul
Merrick, K., Maher, L.M. (2006) Motivated reinforcement learning for non: Player characters in persistent computer game worlds. Hollywood, California: ACM
Ralph, E.C. (2007) Games for training. Communications of the ACM, vol. 50, br. 7, pp 37-43, Jul
Squire, K., Barnett, M., Grant, J., Higginbotham, T. (2004) Electromagnetism supercharged!: Learning physics with digital simulation games. u: Proceedings of the international conference of the learning sciences, Santa Monica, CA, jun 22-26, Los Angeles: UCLA Press