Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2007, br. 8, str. 207-222
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/09/2008
Mogućnosti primene elemenata košarkaške tehnike kao deo nastavnih sadržaja u IV razredu osnovne škole
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

Rad je imao za cilj ispitivanje mogućnosti ispitanika u prihvatanju alternativnog nastavnog programa sa sadržajima iz košarke. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 183 učenika i učenica četvrtih razreda osnovne škole. Istraživanje je realizovano tokom 2005/06. školske godine. Nakon implementacije eksperimentalnog tretmana, postignuća iz sportsko-tehničkog obrazovanja procenjena su posmatračkim listom sa numeričkom skalom procene. Na osnovu deskriptivnih statističkih metoda ustanovljeni su ishode nastave i izvršena procena usvojenosti košarkaških tehnika. Rezultati upućuju na zaključak da je pomoću nastavnih sadržaja sa elementima košarke moguće efikasno ostvarenje cilja nastave fizičkog vaspitanja u onom konkretizovanom zadatku koji se odnosi na sticanje motoričkih umenja (sportsko-tehničko obrazovanje).

Ključne reči

Reference

Bačanac, L., Lazarević, L., Arunović, D. (1994) Karakteristike motivacije mladih jugoslovenskih sportista za bavljenje sportom. Fizička kultura, vol. 48, br. 3, str. 203-211
Gredelj, M., Hošek, A., Momirović, K., Petrović, K., Tarbuk, D. (1973) Relacije između vrste kineziološke aktivnosti i školskog uspeha učenika srednjih škola. Kineziologija, Zagreb, 2
Karalejić, M., Jakovljević, S. (2001) Osnove košarke. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Karalejić, M., Ahmetović, Z., Jakovljević, S. (1998) Košarka priručnik za trenere. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu
Krsmanović, B., Berković, L., Krsmanović, R. (1996) Stavovi učenika osnovnih škola o nastavnim sadržajima iz fizičkog vaspitanja. u: Živanović N. [ur.] 'Fis komunikacije 1995', serija fizička kultura, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet
Matić, M., Bokan, B. (2005) Stručne fusnote. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Milanović, L. (2003) Osavremenjavanje programa u nastavi fizičkog vaspitanja - eventualni pravci. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 4, str. 219-230
Šekeljić, G., Stamatović, M. (2006) Instrument za procenu sportsko-tehničkog obrazovanja iz košarke. u: Sport Mont, II kongres i III međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije, Podgorica, Zbornik radova
Vlaški, M., i dr. (1990) Odnos fizičkih i funkcionalnih sposobnosti i ineteresovanje mladih za sport. u: Sport u školama SR Srbije, Savez udruženja pravnika Jugoslavije, Beograd, str. 47-61
Zdanski, I., Galić, M. (2002) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'