Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
TIMS. Acta
2013, vol. 7, br. 2, str. 67-76
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 27/01/2014
doi: 10.5937/timsact7-4578
Razlika u pojedinim obeležjima igre košarkaša na finalnim utakmicama u odnosu na kriterijum - pobednik/poraženi
Univerzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresa: pavle.rubin@tims.edu.rs

Sažetak

Predmet istraživanja su obeležja igre (primenjena tehničko-taktička aktivnost za realizaciju napada, uspešnost šuta, pozicija igrača u timu, segment terena gde je ostvaren prijem lopte i odakle je upućen šut na koš) na finalnim utakmicama tri vrhunska klupska takmičenja. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li postoje razlike u posmatranim obeležjima košarkaške igre između timova razdvojenih po kriterijumu: pobednik/poraženi. Uzorak utakmica činile su sve finalne utakmice tri ligaška takmičenja (američke profesionalne (NBA) lige, Evrolige i Superlige Srbije) odigrane u sezoni 2011/12. Primenom multivarijantnih statističkih procedura u praćenom segmentu primene tehničko-taktičkih aktivnosti košarkaša, kod pobedničkih ekipa statistički značajno se, u odnosu na poražene, izdvojio tehničko-taktički elemenat: šut, dok su kod poraženih timova (u odnosu na pobednike) dominirale akcione celine: dribling, prodor, šut i dribling, naskok, finta, šut. Veće procentualno učešće primene (samo) šuta, bez potrebe da se primenom ostalih elemenata napada stvori eventualna prilika za realizaciju, može da ukaže prevashodno na uspešniju organizaciju napada (u ovom slučaju pobedničkih ekipa). Što se tiče pozicije igrača u timu, kod ekipa koje su ostvarile pobedu na praćenim utakmicama, statistički značajno su dominantnija bila krila, u odnosu na poražene, kod kojih su više, pri pokušaju realizacije napada, bili zastupljeni igrači na poziciji centra.

Ključne reči

košarka; šut; pozicija u igri; uloga igrača

Reference

Ahmetović, Z. (2013) Osnove sportskog treninga. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Badža, V. (2001) Aktivnost košarkaša učesnika Svetskog prvenstva Atina 98. neposredno pre i nakon dolaska u posed lopte. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Magistarska teza
Ćirić, A. (1996) Igre u Olimpiji. Beograd: Vreme knjige
Hajnal, L. (1989) Struktura tehničko-taktičkih aktivnosti košarkaša na takmičenjima. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Karalejić, M., Jakovljević, S. (2008) Teorija i metodika košarke. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Kovačević, S. (1996) Big idea, sve što je važno za dobru promociju. Beograd: Idea plus
Malacko, J., Doder, D. (2006) Tehnologija sportskog treninga i oporavka. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport
Mijović, M. (2002) Mislilo - knjiga misli 1000 mudraca. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Nikolaos, A. (1987) Tehničko-taktički elementi koje su primenjivali košarkaški na Evropskom prvenstvu u Atini. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Diplomski rad
Rubin, P. (1989) Tehničko-taktički elementi igre učesnika Evropskog prvenstva u košarci Zagreb 1989. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Diplomski rad
Rubin, P. (1995) Tehničko-taktička aktivnost košarkaša neposredno pre i nakon dolaženja u posed lopte. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Magistarska teza
Rubin, P. (1998) Košarka - metodika i tehnika. Novi Sad: Samostalno izdanje autora
Rubin, P. (2009) Efekti programiranog desetodnevnog trenažnog tretmana na merene specifično-motoričke sposobnosti košarkašica kadetskog uzrasta. Sport Mont - časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje, Crnogorske Sportske Akademije, Podgorica, 222-228
Rubin, P. (1997) Efektivnost različitih programa trenažnog procesa košarkaša. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Simović, S.S. (2004) Faktori od kojih zavisi uspjeh u vrhunskoj košarci. Banja Luka: Grafid
Stefanović, Đ. (2006) Teorija i praksa sportskog treninga. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Tomić, D. (1993) Uspostavljanje teorije sporta. Beograd: Samostalno izdanje autora
Trninić, S. (1999) Analiza i učenje košarkaške igre. Pula: Vikta
Trninić, S., Milanović, D., Dizdar, D. (1997) Diskriminacijska analiza pobedničkih i poraženih ekipa u prostoru standardnih pokazatelja situacione efikasnosti u košarkaškoj igri. u: Znanstvena istraživanja košarkaške igre (1994-2000), Zagreb, 57-68
Trninić, S. (2001) Znanstvena istraživanja košarkaške igre. Zagreb: Vitka
Trninić, S. (2006) Selekcija, priprema i vođenje košarkaša i momčadi. Zagreb: Vikta-Marko