Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2007, br. 42, str. 353-368
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 23/01/2008
Antropometrijske karakteristike i funkcionalne sposobnosti fudbalera starih 17 godina
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Na uzorku od 40 fudbalera starih 17 godina (+- 6 meseci) izvršeno je antropometrijsko merenje 11 antropometrijskih parametara (Visina tela Telesna masa, Srednji obim grudnog koša, Obim nadlaktice, Obim podlaktice Obim natkolenice, Obim potkolenice, Kožni nabor nadlakta, Kožni nabor leđa Kožni nabor trbuha i Količina masnog tkiva %). Pored toga, izvrseno je testiranje funkcionalnih sposobnosti sa 10 bazičnih parametara frekvencije srca i krvnog pritiska i 6 izvedenih pokazatelja Konkonijevog testa. Antropometrijska merenja izvršena su po metodi Interaacionalnog biološkog programa, funkcionalna testiranja Konkonijevim testom. Rezultati su statistički obrađeni i prikazani tabelarno i tekstualno obrazloženi.

Ključne reči

Reference

Burke, E. (1998) Precizion heart rate training. Human Kinetics
Conconi, F., Grazzi, G., Casoni, I., Guglielmini, C., Borsetto, C., Ballarin, E., Mazzoni, G., Patracchini, M., Manfredini, F. (1996) The Conconi test: Methodology after 12 years of application. International journal of sports medicine, 17(7): 509-19
Conconi, R., Ferrari, M., Ziglio, P.G., Droghetti, P., Codeca, L. (1982) Determination of the anaerobic treshold by a noninvazive field test in runners. Journal of Applied Physiology, 52 (4), str. 869-873
Dikić, N., Živanić, S. (2003) Osnovi monitoringa srčane frekvencije u sportu i rekreaciji. Beograd: HELTA
Hofmann, P., Bunc, V., Leitner, H., Pokan, R., Gaisl, G. (1994) Heart rate treshold related to lactate turn point and steady-state exercise on a cicle ergometer. Eur. J. Appl. Physiol, 69 (2), str. 132-9
Janssen, P.G.J.M. (2001) Lacta threshold training. Human Kinetics Publishers
Jovanović, G. (1996) Pulsmetri u praksi. Kotor: BK 'Kotor'
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja