Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Glasnik Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam "Zlatibor"
2003, vol. 6, br. 9, str. 36-43
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Subakutni bakterijski endokardiotis izazvan uslovno patogenim mikroorganizmima - prikaz slučaja
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za reumatologiju

Sažetak

Subakutni infektivni endokarditis (IE) je ne tako često oboljenje na koje je uvek potrebno misliti u slučaju postojanja dužih perioda febrilnosti u osoba sa ranije postojećom srčanom manom, u narkomana i mladih osoba sa CVI ili subarahnoidalnom hemoragijom. Verovatnoća za postojanje IE raste ako u osoba postoji novonastali regurgitacioni šum na srcu koji je indikator za postojanje aktivnog procesa na endokardu. Prikazan je slučaj 66 god. starog bolesnika Ž.P. sa insuficijencijom aortne valvule (AR) 3+ i mitralnom insuficijencijom (MR) 2+ u koga je dijagnostikovan subakutni bakterijski endokarditis na aortnoj valvuli, prouzrokovan uslovno patogenim Gramm pozitivnim Enteroccocusom, a nakon prethodno postojećih dizuričnih tegoba. Karakterističan za ovaj slučaj je, u literaturi opisan, loš terapijski odgovor Enteroccocus-a na primenjenu antibiotsku (AB) terapiju (amoxycillin sa klavulonskom kiselinom, ampicillin, ciprofloxacin, gentamicyn vancomicyn), zbog verovatno, brzog sticanja rezistencije na istu, kao i razvoja dve najčešće komplikacije IE - nastanak spleničnog apscesa i neželjenog cerebralnog dogadjaja, koji je verovatno posledica masivne moždane hemoragije. Uprkos svim primenjenim terapijskim merama (AB terapija prema antbiogramu u maksimalno dozvoljenim dozama, splenektomija pre planirane operacije zamene mitralne i aortne valvule i simptomatska terapija srčane insuficijencije, poremećaja ritma i hipertenzije), u bolesnika je nakon nastupa neželjenog cerebrovaskularnog događaja, nastupio prvo respiratorni, a zatim i srčani zastoj, te i ako su primenjene mere kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije nastupio letalan ishod. Dakle ponekad je, zbog postojanja bakterijskog IE izazvanog uslovno patogenim mikroorganizmima, koji su osetljivi na mali br. antibiotika i/ili brzo stiču rezistenciju na prethodno efikasne antibiotike, gotovo izvestan razvoj komplikacija subakutnog bakterijskog IE, koje, bez obzira na doktrinarno primenjenu terapiju mogu da dovedu do letalnog ishoda bolesnika.

Ključne reči

subakutni infektivni endorkaditis

Reference

*** (1996) Case records of the Massachusetts General Hospital. Weekly clinicopathological exercises. Case 1-1996. A 69-year-old woman with severe, persistent congestive heart failure after treatment for bacteremia. N Engl J Med, 334(2): 105-11
Gold, H.S., Moellering, R.C. (1996) Antimicrobial-drug resistance. N Engl J Med, 335(19): 1445-53
Karchmer, W.A. (1997) Infective endocarditis. u: Braunwald Heart Disease, Philadelphia, itd: W.B. Saunders, 5th ed, 1077-99
Murray, B.E. (2000) Vancomycin-resistant enterococcal infections. N Engl J Med, 342(10): 710-21
Oren, R., Matzner, Y. (1994) Clinical problem-solving. Assembling a coherent story. N Engl J Med, 330(1): 48-50