Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Tekstilna industrija
2002, vol. 50, br. 11-12, str. 9-18
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2007
Neke metode i uređaji za ispitivanje jednocikličnih i višecikličnih karakteristika tekstilnih materijala pri dejstvu aksijalnih sila
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

Sažetak

Razmatrane su neke metode i uređaji za ispitivanje ponašanja tekstilnih materijala pri jednostrukom i višestrukom dejstvu spoljašnjih aksijalnih sila čiji je intenzitet manji od prekidnog. U radu su prikazani različiti tipovi relaksometara i pulsatora pomoću kojih se ispituju jednociklične i višeciklične karakteristike tekstilnih materijala. Ovakva ispitivanja su od izuzetnog značaja pri oceni ponašanja materijala u upotrebnim uslovima.

Reference

Bona, M. (1994) Textile quality: Physical methods of product and process control. Texilia
Buzov, B.A., Modestova, T.A., Alymenkova, N.D. (1986) Materialovedenie shveinogo proizvodstva. Moskva: Legprombytizdat
Čunko, R. (1989) Ispitivanje tekstila. Zagreb: Tehnološki fakultet
Koblyakov, A. (1989) Laboratory practice in the study of textile materials. Moscow: MIR
Kukin, G.N., Solov'ev, A.N. (1964) Tekstil'noe materialovedenie. Moskva: Legkaya industiya, II
Mihailović, T.V. (2002) Kompleksno ocenjivanje elastičnih karakteristika tkanina sa aspekta njihovih strukturnih parametara. Beograd, doktorska disertacija
Mihailović, T.V. (2002) Kompleksna ocena elastičnih karakteristika vunenih odevnih tkanina 'DA Q XIAO q' metodom. Tekstilna industrija, vol. 50, br. 5-7, str. 11-20
Mihajlidi, T., Milosavljević, S. (1998) Aparati za ispitivanje pređa - svetski 'bestseller' - I. Hemijska vlakna, Loznica, 38, 1-4, str. 40-48
Mihajlidi, T., Milosavljević, S., Tadić, T., Asanović, K. (1996) Skraćeni postupak karakterisanja ponašanja viskoznih pređa u ciklusu 'opterećenje-rasterećenje-odmor'. Hemijska vlakna, Loznica, 36, 1-4, str. 7-1214
Mihajlidi, T., Asanović, K. (1999) Uticaj eksperimentalnih uslova na određivanje jednocikličnih karakteristika pređa pri zatezanju. Tekstilna industrija, 47, 5-7, str. 27-32
Milosavljević, S., Tadić, T., Mihajlidi, T., Stanković, S. (1998) Influence of yarn structure on relaxation characteristics at extension. Pakistan Textile Journal, 47, str. 45-49
Milosavljević, S., Mihajlidi, T., Lukić, S., Tadić, T., Radičević, K. (1993) Prilog proučavanju ponašanja nekih tehničkih tekstilnih materijala. Tekstilna industrija, 41, 1-3, str. 49-52
Milosavljević, S., Mihajlidi, T., Lukić, S., Tadić, T., Radičević, K. (1993) Azbestovi penopodobni materiali. Tekstilna promislenost, Sofija, 41, 4, str. 5-6
Nikolić, M., Mihailović, T. (1996) Investigation of fabric deformations under different loading conditions. International Journal of Clothing Science and Technology, 8, 4, str. 9-16
Nikolić, M., Mihailović, T. (1994) Tensile force effects on wool woven fabrics. Textile Asia, 25, br. 11, str. 66-68
Nikolić, M., Mihailović, T., Simović, Lj. (1996) Deformation of wool fabrics. Indian Textile Journal, 107, 3, str. 88-93
Sadykova, F.H., Sadykova, D.M., Kudryashova, N.I. (1989) Tekstil'noe materialovedenie i osnovy tekstil'nyh proizvodstv. Moskva: Legprombytizdat