Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2011, vol. 8, br. 2, str. 71-90
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/02/2012
Postmoderni geopolitički izazovi Evrope
Megatrend Univerzitet, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Beograd

e-adresa: mstepic@megatrend.edu.rs

Projekat

Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta (MPNTR - 47004)

Sažetak

Evropa je višestruko heterogena, te stoga nije uspela da izgradi integralni geopolitički identitet. Posle viševekovne dominacije, njena globalna geopolitička pozicija je u 20. veku degradirana na ulogu 'objekta'. U postmodernom razdoblju ostale su da važe (neo)klasične geopolitičke koncepcije i njihova sučeljavanja u budućnosti odrediće poziciju Evrope u međunarodnom poretku. Ključni geopolitički hendikep Evrope ostala je njena podeljenost. Samo ako se ona prevaziđe, to može da donese rekonstituisanje Evrope u jedno od konkurentnih geopolitičkih i geoekonomskih središta sveta. Evropska moć u budućnosti zavisiće od rešavanja četiri ključna pitanja: 'formule' unutrašnje integracije, nasleđene podređenosti interesima SAD, perspektive odnosa sa Rusijom shodno rastu energetske zavisnosti, te 'islamskog izazova' iz bliskog susedstva i iz sopstvenog prostora.

Ključne reči

geopolitički identitet; oslabljena globalna pozicija; neoklasična geopolitika; Evropa

Reference

*** (2011) Map of multipolar world: Four zones: Big spaces. www.evrazia.info, 16.mart
*** (2011) Map of multipolar world: Four zones: Four poles. www.evrazia.info, 16.mart
*** (2011) Map of Russian-Eurasian reaction against unipolar globalization: Counterstrategy. www.evrazia.info, 16. mart
*** (2009) NATO i EU su komplementarni. Politika, 25. april
Bžežinski, Z. (2001) Velika šahovska tabla. Banja Luka: Romanov
Bžežinski, Z. (2009) Druga šansa Amerike - tri predsednika i kriza američke supersile. Beograd: Službeni glasnik
Dugin, A. (2004) Proekt Evrazija. Jauza-Eksmo, dostupno i u elektronskoj formi: www.evrazia.org
Dugin, A. (2004) Osnovi geopolitike. Zrenjanin: Ekopres, knjiga 1
Dugin, A. (2009) Geopolitika postmoderne - vremena novih imperija, Rosić- ' Nikola Pašić. Beograd
Espozito, D.L. (1994) Islamska pretnja mit ili stvarnost?. Beograd: Prosveta
Foucher, M. (1993) Fragments dEurope. Paris: Fayard
Goldfinger, C. (1986) La Géofinance - Pour Comprendre la Mutation Financière, (collection Odyssée). Paris: Seuil
Hantington, S. (1993) The clash of civilizations?. Foreign Affairs, 72:3, Summer
Harvi, D. (1994) Prostor i moć. Ekonomika, Beograd, br. 4-6
Huntington, S. (1996) The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon and Schuster
Jackson, R., Howe, N., Strauss, R., Keisuke, N. (2008) The graying of the great powers: Demography and geopolitics in the 21st century. Washington, DC: CSIS
Luttwak, E. (1993) The coming global war for economic power: there are no nice guys on the battlefield of geo-economics. International Economy, Washington, no 7(5)
Luttwak, E. (1999) Turbo capitalism, winners and losers in the global economy. New York: Harper-Collins Publisher
Luttwak, E.N. (1990) 'From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce. National Interest, 20, str. 17-24
Mahan, T.A. (1900) The problem of Asia and its effect upon international politicies. Boston: Little, Brown and Company
Nazemroaya, M.D. Towards a new iron curtain: The US-NATO missile shield encircles eurasia. Centre for Research on Globalization, www.globalresearch.ca (28. decembar 2010)
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lika sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Spykman, N. (1944) The geography of the peace. New York: Harcourt, Brace & Co
Stepić, M.P. (2005) Geopolitička orijentacija Srbije - evroatlantizam i/ili evroazijstvo. Megatrend revija, vol. 2, br. 2, str. 7-21
Tanasković, D. (2010) Neoosmanizam - doktrina i spoljnopolitička praksa. Beograd: Službeni glasnik
van Rompuj, H. Bez NATO ne bi bilo ni E.U. www.nspm.rs, 20.novembar 2010
Wallerstein, I. (1974) The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press
Wallerstein, I. (1980) The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy: 1600-1750. New York
Wallerstein, I. (1989) The Modern World-System: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy 1730-1840’s. San Diego, CA: Academic Press, vol. III