Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2008, vol. 60, br. 2, str. 108-126
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 31/10/2008
Komplementarnost ljudske, nacionalne i kolektivne bezbednosti

Sažetak

Oduvek je bezbednost zaokupljala pažnju svakog čoveka i predstavljala važnu funkciju svake ljudske delatnosti, posebno ljudskog kolektiviteta. Čovek svestan da se udružen sa drugim ljudima uspešnije može suočavati sa opasnostima koje prete njegovom opstanku i dostojanstvu, stvarao je društvene zajednice, a njenim daljim usavršavanjem stvorio i "najsavršeniju" zajednicu - državu. Vremenom je uočio da država može da predstavlja i opasnost po njegovu bezbednost i činio napore da ograniči njenu samovolju. Opštom angažovanošću čovečanstva, prvenstveno teritorijalizovanih zajednica (država), dogovoren je kolektivni sistem bezbednosti koji sa promenljivim uspehom utiče na nacionalnu bezbednost, kao i na bezbednost građana u okviru država. Međutim, zbog svoje složenosti, promenljivosti, dinamičnosti i prilične enigmatičnosti međuzavisnost između navedenih vrsta bezbednosti (ljudska, nacionalna i kolektivna) nije u dovoljnoj meri istražena.

Ključne reči

bezbednost; opasnost; ugrožavanje; zaštita; međuzavisnost; objekat bezbednosti; subjekat bezbednosti; subjekat opasnosti; ljudska bezbednost; nacionalna bezbednost; kolektivna bezbednost

Reference

Dugin, A. (2004) Osnovi geopolitike. Zrenjanin: Ekopres
Gliksman, A. (2004) Govor rata - čemu prethodi - Evropa 2004. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Hantington, S.P. (2004) Vojnik i država - teorija i politika civilno-vojnih odnosa. Zemun: Prometej
Koen, R., Mihalka, M. (2005) Saradnja u bezbednosti: Novi horizonti za međunarodni poredak. Beograd: Udruženje diplomaca Centra Džordž K. Maršal
Kremer, U. (2000) Novi NATO - novi ratovi? - civilne alternative Bundesveru. Beograd: Filip Višnjić
Kurmon, B., Ribnikar, D. (2003) Asimetrični ratovi - sukobi juče i danas, terorizam i nove pretnje. Beograd: Vojska
Naj, Dž.S. (2006) Kako razumeti međunarodne sukobe. Beograd: Stubovi kulture
Naj, D.S. (2004) Paradoks američke moći - zašto jedina svetska supersila ne može sama. Beograd: BMG
Simić, D.P. (1999) Poredak sveta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Stojanović, R.M. (1982) Sila i moć u međunarodnim odnosima. Beograd: Radnička štampa
Tadić, L.P. (1996) Nauka o politici. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ