Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Mrežom komutovani fazno regulisani ispravljači sa adaptivnim digitalnim regulatorima
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresavladimir.vukic@ieent.org
Ključne reči: adaptivno upravljanje; PI regulator; promena proporcionalnog pojačanja; fazno regulisani ispravljač; digitalni regulator; mikrokontroler 80C196; koeficijent relativnog prigušenja; geometrijsko mesto korena
Sažetak
U radu je prikazan uticaj uvođenja linerno promenljivog koeficijenta proporcionalnog pojačanja PI regulatora napona na dinamičke karakteristike mrežom komutovanog fazno regulisanog ispravljača. Ispitivan je ispravljač sa digitalnim regulatorom tipa 'DRI 07B', zasnovan na mikrokontroleru 'Intel' 80C196. Kod realizovanih adaptivnih PI regulatora napona ispravljača vrednost koeficijenta proporcionalnog pojačanja (Kp) se linearno menja u širokom granicama, smanjujući se srazmerno rastu trenutne vrednosti struje ispravljača u oblasti prekidnih struja. Nakon dostizanja granične vrednosti neprekidne struje, koeficijent proporcionalnog dejstva regulatora napona ispravljača ostaje konstantan. Pored poboljšanja statičke stabilnosti rada tiristorskog ispravljača prilikom rada sa malim izlaznim strujama, upotreba adaptivnog PI regulatora je dovela i do poboljšanja odziva regulatora napona u slučaju trenutne promene struje potrošača u opsegu 13 - 90 % nominalne vrednosti struje ispravljača. Analizirane su prenosne funkcije pojedinih sklopova fazno regulisanog ispravljača DRI 110-100, nominalnih izlaznih parametara 116 V i 100 A. Detaljno su ispitane promene vrednosti koeficijenata linearnog prigušenja, kao i geometrijsko mesto polova.
Reference
Abdennadher, K., Venet, P., Rojat, G., Rétif, J.M., Rosset, C. (2010) A Real-Time Predictive-Maintenance System of Aluminum Electrolytic Capacitors Used in Uninterrupted Power Supplies. IEEE Transactions on Industry Applications, 46(4): 1644-1652
Astrom, K.J., Wittenmark, B. (1995) Adaptive control. Addison-Wesley
Astrom, K.J., Hagglund, T. (1995) PID controllers: Theory, design, and tuning. Research Triangle Park, NC: Instrument Society of America
Astrom, K.J., Wittenmark, B. (1997) Computer controlled systems: Theory and design. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Åström, K.J., Hägglund, T. (2001) The future of PID control. Control Engineering Practice, 9: 1163-1175
Hägglund, T., Åström, K.J. (2002) Revisiting the Ziegler-Nichols tuning rules for PI control. Asian Journal of Control, 4(4): 364-380
Janković, M., Stojić, Đ., Bebić, J. (1995) Prikaz realizacije modularnog ispravljačkog stepena SBN-a na bazi mikrokontrolera 80535. u: VIII simpozijum „Energetska elektronika”, (Novi Sad, Srbija, 27. - 29. septembar 1995), 599-606
Mataušek, M. (1997) Regulacija. Beograd: Elektrotehnički fakultet, predavanja
Mohan, N., Undeland, T.M., Robbins, W.P. (1995) Power electronics: Converters, applications and design. New York, USA: John Wiley & Son Inc, 3rd ed
Passino, K.M., Yurkovich, S. (1998) Fuzzy Control. Menlo Park, CA: Addison-Wesley-Longman
Philips, C.L., Harbor, R.D. (1996) Feedback control systems. New Jersey: Prentice Hall International
Tešić, S., Vasiljević, D. (1995) Osnovi elektronike. Beograd: Grosknjiga
Vukić, V.Đ. (2012) Upgrade of thyristor rectifiers in a thermal power plant “Nikola Tesla A”. u: Proc. Conf. Power Plants (Zlatibor, Serbia, October 30-November 2, 2012), 372-381
Vukić, V. (2011) Tiristorski ispravljači sa digitalnim regulatorima zasnovanim na mikrokontroleru 80C196 za sisteme besprekidnog napajanja. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 21, str. 139-155
Vukić, V., Prole, R., Jevtić, D. (2010) Novo postrojenje sa tiristorskim ispravljačima i razvodom jednosmerne struje za napajanje hidroelektrane. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 20, str. 143-156
Vukić, V. (2008-2009) Tiristorski ispravljač upravljan programabilnim logičkim kontrolerom sa modularnim čoperskim izlaznim stepenom. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 19, str. 85-92
Vukić, V. (2011) Energetska efikasnost i digitalna komunikacija fazno regulisanih ispravljača za industrijske sisteme besprekidnog napajanja. Poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 3, str. 19-28
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zeint23-4512
objavljen u SCIndeksu: 16.12.2013.
metod recenzije: jednostruko anoniman