Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2012, br. 22, str. 69-91
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 12/12/2012
doi: 10.5937/zeint22-2520
Modeli sistema regulacije pobude generatora u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: mivanovic@ieent.org

Sažetak

U radu se izlažu modeli sistema regulacije pobude generatora koji se koriste u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija. Najpre se daje generalna struktura i funkcionalni blok dijagram sistema regulacije pobude, uz presek sadašnjeg stanja ove regulacije u EES Srbije. Zatim, daje se prikaz modela sistema regulacije pobude koji može biti korišćen u analizama kratkotrajne dinamike, u kojima dominiraju analize tranzijentne stabilnosti. Dalje, daje se model koji može biti korišćen u analizama dugotrajne dinamike. Prikazani modeli, uz prethodnu verifikaciju, baziranu na eksperimentalnim merenjima, inkorporirani su u odgovarajuće računarske programe za analize dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija. U završnom poglavlju ovog rada dati su neki od karakterističnih primera njihove primene.

Ključne reči

model; sistem regulacije; pobuda; generator; kratkotrajna; srednje trajna i dugotrajna dinamika; EES Srbije

Reference

*** (1992) IEEE recommended practice for excitation system models for power system stability studies. New-York, NY, USA: IEEE, IEEE Std 421.5-1992
*** (1981) Matematički modeli objekata elektroenergetskog sistema. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', studija
*** (2005) Regulacija napona odnosno pobudne struje sinhronih generatora u elektranama Elektroprivrede Srbije sa gledišta zahteva sistema. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', Studija
*** (1974-1982) Long term power system dynamic, phase I, II and III. EPRI, Projects, Respectively 90-7-0, June, 1974, 764-1, February, 1977 and 764-2, May, 1982
*** (2002) PSS/E-29: Power system simulator for engineering. Power Technologies, October
*** (2008) Users manual, digsilent powerfactory version 14. Gomaringen: DIgSILENT
*** (1996) Part 16: Excitation Systems, IEC International Standard; Chapter 1: Definitions - Chapter 2: Models for Power System Studies - Section 3: Dynamic Performance. u: Rotating Electrical Machines, Geneve, Switzerland: IEC, IEC Publ. 34-16-1: 1991. IEC Publ. 34-16-2: 1991. IEC Publ. 34-16-3:1996
*** (1986) IEEE Standard definitions for excitation systems for synchronous machines. New York, NY, USA: The Institute of EEE, ANSI/IEEE Std. 421.1-1986
*** (1968) IEEE Committee report: Computer representation of excitation systems. IEEE Transactions on Power Apparatus and System, vol. PAS-87, June, str. 1460-1464
*** (1981) IEEE Committee report: Excitation system models for power system stability studies. IEEE Transactions on Power Apparatus and System, vol. PAS-100, br. 2, February, str. 494-509
*** (1981) IEEE Committee report: Procedures for the exchange of power plant and load data for synchronous stability studies. IEEE Trans on power apparatus and systems, Vol. PAS-100, No. 7, pp. 3229-3245. July
*** (1996) IEEE Digital excitation task force of the equipment working group report: Computer models for represantation of digital-based excitation systems. IEEE Trans on energy conversion, Vol. EC-11, No. 3, pp. 607-615. Sept
Anderson, P.M., Fouad, A.A. (1977) Power system control and stability. Ames, USA: IOWA State University press, vol. 1
Arnautović, D., Ćirić, Z., Stevanović, I., Stojić, Đ., Milojčić, N., Joksimović, D., Milinković, M., Veinović, S., Bakić, M., Palija, V. (2011) Modernizacija, rekonstrukcija i razvoj sistema pobude sinhronih generatora. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', (21): 181-195
Ćalović, M. (1997) Regulacija elektroenergetskih sistema. Beograd: Elektrotehnički fakultet, Tom 2 - Regulacija napona i reaktivnih snaga
IEE (1969) Proposed Excitation System Definitions for Synchronous Machines. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-88(8): 1248-1258
Joksimović, D.S., Ćirić, Z.N., Stojić, Đ.M., Milojčić, N.S., Arnautović, D.B., Petrović, D.S. (2011) Parametri pobudnih sistema. Elektroprivreda, 64(3): 198-206
Kundur, P. (1994) Power system stability and control. New York, itd: McGraw-Hill
Popović, D.P., Ivanović, M., Stojić, Đ., Veinović, S., Milinković, M., Arnautović, D., Minić, S. (submitted) Koeficijenat statizma regulacije napona generatora i naponsko-reaktivna stanja prenosnih mreža. Elektroprivreda
Popović, D.P. (2008) Dinamička sigurnost elektroenergetskih interkonekcija. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', monografija
Popović, D.P. (1984) An approach to the evaluation of electromechanical transient process in power systems. Electric Power Systems Research, vol. 7, br. 2, str. 141-151
Popović, D.P., Mijailović, S.V. (2000) An efficient methodology for the analysis of primary frequency control of electric power systems. International journal of electrical power & energy systems, vol. 22, br. 5, str. 331-341
Popović, D.P., Ivanović, M.V., Minić, S.S., Masnikosa, V.Đ. (2011) Modeli termopostrojenja u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija. Elektroprivreda, vol. 64, br. 2, str. 111-125
Young, C. (1972) Equipment and system modeling for large scale stability studies. IEEE Transactions on Power Apparatus and System, vol.PAS-91, No 1, Jan/Feb.pp. 99-109