Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 79-88
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 25/01/2012
doi: 10.5937/zreint1121079I
Ocena mogućnosti revitalizovanih agregata u HE Zvornik u uslovima ostrvskog rada
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: mivanovic@ieent.org, dpopovic@ieent.org, sasa.minic@ieent.org

Sažetak

U radu se daje osvrt sa kvalitativnom ocenom sposobnosti rada revitalizovanih agregata u HE Zvornik, sa predloženim parametrima i karakteristikama, u uslovima 'ostrvskog' rada. Za izabrani scenario i karakteristične poremećaje, primenom računarskog programa PRIMCONT utvrđivani su dinamički odzivi agregata, u dovoljno dugom vremenskom periodu. Dobijeni rezultati govore o sposobnosti 'ostrvskog' rada HE Zvornik, za razmatrani jedan, od velikog niza, mogućih scenarija. Međutim, kompleksnost ove problematike zahteva njenu širu kvantitativnu obradu, koja se apostrofira na kraju rada.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Definisanje najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika revitalizovanih agregata u HE Zvornik priključenih na prenosnu mrežu 110 kV sa aspekta zahteva EES-a Srbije. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', studija
Popović, D.P., Đukanović, M. (1991) Fast solution method for evaluation of long-term dynamic processes in power systems with provision for island operation. Electric Power Systems Research, vol. 21, No 3, str. 217-224
Popović, D.P., Ivanović, M., Kovačević, P., Radović, G., Ivković, S., Minić, S., Petrović, R., Dragić, M. (2011) Izbor nominalnog faktora snage generatora i karakteristika blok-transformatora u revitalizovanoj HE Zvornik. u: Savetovanje CIGRE Srbija (30), Zlatibor, 29. maj-3. juni, referat R A1-11
Popović, D.P., Ivanović, M., Kovačević, P., Radović, G., Ivković, S., Minić, S., Petrović, R., Dragić, M. (2011) Izbor vremenske konstante inercije, sinhronih i tranzijentnih reaktansi i sistema regulacije pobude revitalizovanih agregata u HE Zvornik. u: Savetovanje CIGRE Srbija (30), Zlatibor, 29. maj-3. juni, referat R A1-12
Popović, D.P. (2008) Dinamička sigurnost elektroenergetskih interkonekcija. Beograd: Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Popović, D.P., Mijailović, S.V. (2000) An efficient methodology for the analysis of primary frequency control of electric power systems
Popović, D.P., Stefanović, M. (1990) A fast network solution by the decoupled procedure during short-term dynamic processes in power systems. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 12, br. 1, January, str. 25-30
Popović, D.P. (1987) An efficient decoupled procedure for solving the load-flow problems during long-term dynamics. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 9, br. 3, July, str. 173-179
Popović, D.P. (1984) An approach to the evaluation of electromechanical transient process in power systems. Electric Power Systems Research, vol. 7, br. 2, str. 141-151
Popović, D.P. (1986) A simple and reliable procedure for the evaluation of short-term dynamic process in power systems. Int. Journal of Electric Power and Energy Systems, vol. 8, br. 4, October str. 195-204
Popović, D.P., Mijailović, S.V. (2005) Jedan prilaz utvrđivanju toka dezintegracije i obnove pogona elektroenergetskih interkonekcija. Elektroprivreda, vol. 58, br. 1, str. 20-31
Popović, D.P., Mijailović, S.V. (2005) Evaluation of post-dynamic quasi-stationary states during the islands operation of power system parts. Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, vol. 18, br. 1, str. 71-86