Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 38, br. 4, str. 327-337
Primena metoda SAW, TOPSIS i CP u rangiranju traktora na bazi ergonomskih karakteristika
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresablagojevicb@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Teorija i primena Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP) za višekriterijumsko odlučivanje u uslovima rizika i neizvesnosti (individualni i grupni kontekst) (MPNTR - 174003)
Modeliranje stanja i strukture padinskih procesa primenom GNSS i tehnologija skeniranja laserom i georadarom (MPNTR - 37017)

Sažetak
Višekriterijumska analiza omogućava donošenje odluke u konfliktnim uslovima, kada postoji više alternativa i kriterijuma, od kojih neke treba maksimizirati, a neke minimizirati. Zbog toga pri rešavanju višekriterijumskih zadataka treba koristiti fleksibilnie instrumente po karakteru matematičkih tehnika čiste optimizacije. Za ovu svrhu razvijeni su metodi analize, među kojima su u ovom radu korišćeni SAW, TOPSIS i CP za rangiranje četiri traktora iste kategorije (Massey Ferguson 5455 Dyna 4, John Deere 6330, Belarus 1221 i New Holland T6040), na bazi ergonomskih karakteristika. New Holland T6040 kao najskuplji, ujedno je i prvo rangiran traktor, dok je Belarus 1221 kao najjeftiniji, poslednje rangiran. Međutim, ako se zbog cene odbaci prvo rangirani traktor i izabere sledeći rangiran, onda bi izbor bio Massey Ferguson 5455 Dyna 4, koji se, iako iste cene kao John Deere 6330, višekriterijumskom analizom pokazao superiornijim po pitanju ergonomskih karakteristika.
Reference
Blagojević, B., Matić-Kekić, S. (2012) Grupno određivanje težina kriterijuma za evaluaciju ergonomskih karakteristika traktora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 3, str. 255-266
Časnji, F., Ružić, D., Muzikravić, V., Poznanović, N., Stojić, B. (2003) Ergonomske karakteristike savremenih traktora snage 60-120 KW. Traktori i pogonske mašine, vol. 8, br. 4, str. 7-12
Časnji, F., Ružić, D. (2002) Ergonomske karakteristike savremenih traktora snage 30-60 kW. Traktori i pogonske mašine, vol. 7, br. 4, str. 75-80
Časnji, F., Ružić, D., Muzikravić, V. (2005) Uporedna analiza ergonomskih karakteristika traktora raznih kategorija. Traktori i pogonske mašine, vol. 10, br. 5, str. 78-83
Dedović, N., Matić-Kekić, S., Janić, T., Igić, S. (2011) Određivanje matematičkih modela pri recirkulaciji produkata sagorevanja bala pšenične slame. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 1, str. 91-104
Dong, Y., Zhang, G., Hong, W., Xu, Y. (2010) Consensus models for AHP group decision making under row geometric mean prioritization method. Decision Support Systems, 49(3): 281-289
Hwang, C.L., Yoon, K.S. (1981) Multiple attribute decision making: Methods and applications. Berlin, itd: Springer Verlag
Kostić, M., Malinović, N., Meši, M., Belić, M. (2012) Primena GPS i GIS tehnologije u postupku merenja mehaničkog otpora zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 3, str. 219-229
Matić-Kekić, S., Dedović, N., Savin, L., Simikić, M. (2011) Primena nelinearne regresione analize. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 4, str. 419-425
Srđević, B. (2003) Metodi i rešenja višekriterijumske analize u poljoprivredi. Agroekonomika, br. 32, str. 307-312
Srđević, B., Srđević, Z., Zoranović, T. (2002) Promethee, Topsis i CP u višekriterijumskom odlučivanju u poljoprivredi. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 26, br. 1, str. 5-23
Zeleny, M. (1982) Multiple criteria decision making. New York, itd: McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci