Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 43, br. 2, str. 63-73
Tehnolologija i oprema za peletiranje biomase
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresajtodor@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Sažetak
U radu je opisana oprema za peletiranje i specifičnosti pojedinih konstruktivnih rešenja peletirki, a poseban akcenat je dat na važniju opremu za peletiranje biomase kao što su: prese, matrice, pritiskujući valjci, alati i ostala oprema. Prikazani su i tehnološki zahtevi koji se nameću prilikom peletiranje biomase. Obrađeni su uslovi za optimalan rad peletirki pri peletiranju različitih vrsta biomase i prikazana su stečena iskustva u korišćenju aditiva za poboljšanje svojstava dobijenih peleta. Izneta su višegodišnja iskustva razvoja procesa peletiranja biomase u Srbiji (zajedno sa ličnim iskustvima). U zaključcima rada dat je pravac daljeg razvoja ovog procesa.
Reference
Amandus, K. (2009) Prospektni materijal. Hamburg, Nemačka: Amandus Kahl GmbH
Brkić, M., Gluvakov, Z., Janić, T. (2011) Analiza procesa proizvodnje energetskih peleta od biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 2, str. 203-212
Brkić-Janić, T. (2009) Briketiranje i peletiranje biomase. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 284
Janić, T., Brkić, M. (2012) Razvoj tržišta energetskih peleta i briketa od biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 339-350
Janić, T., Jelić, D., Tot, I., Stojković, I., Igić, S. (2013) Uticaj vlažnosti i sastava biomase na osobine peleta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 4, str. 205-212
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2008) Termoenergetski sistemi sa biomasom kao gorivom. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 213-220
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Kim, S., Dale, B.E. (2004) Global potential bioethanol production from wasted crops and crop residues. Biomass and Bioenergy, 26(4): 361-375
Martinov, M., Tešić, M., Veselinov, B., Đatkov, Đ., Bojić, S. (2010) Primena čvrste biomase kao goriva u Nemačkoj - stanje i perspektive. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 157-166
Obernberger, I., Thek, G. (2010) The pellet handbook - The production and thermal utilization of biomass pellets. London, UK: Earthscan Ltd, 549
Stelte, W., Holm, J.K., Sanadi, A.R., Barsberg, S., Ahrenfeldt, J., Henriksen, U.B. (2011) A study of bonding and failure mechanisms in fuel pellets from different biomass resources. Biomass and Bioenergy, 35(2): 910-918
Sun, R.C. (2010) Cereal straw as a resource for sustainable biomaterials and biofuels. Amsterdam: The Netherlands: Elsevier Publications
Tajana, K., Nikola, B., zija, Vanja, J., Neven, V., Ana, M. (2012) Energy analysis of main residual biomass in Croatia. African Journal of Agricultural Research, 7(48): 6383-6388
Tanković, L. (1964) Mašine i uređaji u stočarstvu. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, s. 363
Tanković, L., Bugarin, R., Zagorac, R., Amardžija, D. (1995) Presovanje otpadaka biomase radi zaštite životne sredine i stvaranje kvalitetnih goriva. u: ''Biomasa'', i ''ladost'', Zbornik radova, Beograd: Ekološki pokret Jugoslavije, s. 169-175
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1702063J
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2013)
Uticaj vlažnosti i sastava biomase na osobine peleta
Janić T., i dr.

Savr poljopriv tehnika (2011)
Biomasa u Vojvodini - RES 2020
Martinov Milan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2010)
Upravljanje sagorevanjem balirane biomase u toplovodnim kotlovskim postrojenjima
Janić Todor, i dr.

prikaži sve [34]