Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 41, br. 4, str. 189-196
Tehno-ekonomska opravdanost zamene postojećih mazutnih kotlova novim kotlom na biomasu u sistemu centralnog grejanja
aUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Inovacioni centar

e-adresabrepic@vinca.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Sažetak
Postojeća kotlarnica za grejanje Instituta 'Vinča' predstavlja veoma zastareo sistem grejanjakoji ima niz nedostataka. U kotlarnici su instalirana četiri mazutna vrelovodna blok kotla ukupne snage od 9,65 MW. Na godišnjem niovou se za potrebe nabavke goriva izdvajaju veoma značajna novčana sredstva.U radu je sagledana mogućnost supstitucije postojećeg goriva (mazut) biomasom. Za tu svrhu bi se morao izgraditi novi kotao koji bi sagorevao biomasu. Analiza sprovedena u ovom radu je pokazala da li je i u kojoj meri to isplativo, ekološki prihvatljivo, energetski efikasnije, kao i koliko je naučno istraživački korisno. U radu je prikazana i analiza angažovane snage kotlarnice za dve izabrane grejne sezone, što je bilo od velike pomoći u određivanju potrebne instalisane snage novog kotla na biomasu. Takođe, u radu je prikazana i kompletna logistika neophodna za realizaciju korišćenja biomase kao goriva u sistemu centralnog grejanja.
Reference
Đurović, D., Dakić, D., Repić, B., Nemoda, S., Živković, G., Erić, A. (2010) Ekonomska opravdanost izgradnje postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije korišćenjem poljoprivredne biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 373-381
Đurović, D., Dakić, D., Repić, B., Paprika, M. (2014) Biznis plan - Kotao na biomasu u sistemu grejanja Instituta za nuklearne nauke 'Vinča'. Beograd, Vinča: Institut za nuklearne nauke Vinča
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2008) Termoenergetski sistemi sa biomasom kao gorivom. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 213-220
Martinov, M., Đatkov, Đ. (2010) Čvrsta biomasa za grejanje - ocena ekonomičnosti. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 382-386
Obernberger, I. (1998) Decentralized biomass combustion: state of the art and future development11Paper to the keynote lecture of the session ``Processes for decentralized heat and power production based on cumbustion'' at the 9th European Bioenergy Conference, June 1996,. Biomass and Bioenergy, 14(1): 33-56
Repić, B., Dakić, D., Janić, T., Đurović, D., Erić, A. (2011) Ekonomska opravdanost izgradnje postrojenja za proizvodnju toplotne energije u klaničnoj industriji korišćenjem biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 2, str. 145-152
Stupak, I., Asikainen, A., Jonsell, M., Karltun, E., Lunnan, A., Mizaraite, D., Pasanen, K., Parn, H., Raulundrasmussen, K., Roser, D. (2007) Sustainable utilisation of forest biomass for energy-Possibilities and problems: Policy, legislation, certification, and recommendations and guidelines in the Nordic, Baltic, and other European countries. Biomass and Bioenergy, 31(10): 666-684
Verma, V.K., Bram, S., de Ruyck, J. (2009) Small scale biomass heating systems: Standards, quality labelling and market driving factors - An EU outlook. Biomass and Bioenergy, 33(10): 1393-1402
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1504189R
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.

Povezani članci