Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 48, br. 4, str. 77-94
Prevođenje kao strategija pisanja i negativni jezički transfer kao rezultat njene neefikasne primene
aVisoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za engleski jezik i književnost

e-adresamajastanojevic30@gmail.com, anita.jankovic@pr.ac.rs
Ključne reči: strategije učenja jezika; prevođenje; interferencija; negativni jezički transfer; greške
Sažetak
Prevođenje je jedna od čestih strategija učenja stranog jezika na početnim kursevima jezika, a nedostaci te strategije posebno se uočavaju u zadacima pisanja tekstova na zadatu temu. Shodno tome, ovaj rad ima za cilj da predoči prednosti podučavanja studenata strategijama pisanja i potrebe da one budu integrisane u nastavni proces. Istovremeno, uvođenje kontrastivne analize u nastavu imalo bi za cilj da se studentima ukaže na razlike između srpskog i engleskog jezika, koje oni najčešće ne uočavaju ili previđaju, što rezultira negativnim jezičkim transferom. Prevođenje, naime, nije jednoobrazni proces koji se odvija reč-po-reč, već je to proces prenošenja značenja iz jednog jezika u drugi, uz uvažavanje razlika između jezičkih sistema. U radu predstavljamo rezultate istraživanja koje je sprovedeno sa 35 studenata Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju u kome su analizirane greške koje su nastale kao posledica neefikasne primene ove strategije.
Reference
Corder, S. P. (1967) The significance of learner's errors. IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 5(1-4): 161-170
Danilović, J. (2014) Usvajanje morfološkog procesa derivacije pri učenju engleskog jezika kao stranog. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, doktorska disertacija
Đorđević, R. (1983) Kontrastivna analiza i kontrastivna realnost. u: Perić A., i dr. [ur.] Kontrastivna analiza i nastava stranih jezika, zbornik radova društva za primenjenu lingvistiku Srbije, Beograd: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, 19-26
Ehrman, M.E., Leaver, B.L., Oxford, R.L. (2003) A brief overview of individual differences in second language learning. System, 31(3): 313-330
Ellis, R. (1985) Understanding second language acquisition. Oxford: OUP
Ellis, R. (1994) The study of second language acquisition. Oxford: OUP
Eraković, B. (2011) The Role of Extratextual Factors in the Acquisition of Translation Competence. English Language and Anglophone Literatures Today, 1(1); 112-123
Gass, S.M., Selinker, L. (2008) Second Language Acquisition. New York: Routledge
Green, J.M., Oxford, R. (1995) A Closer Look at Learning Strategies, L2 Proficiency, and Gender. TESOL Quarterly, 29(2): 261
Harmer, J. (2007) How to teach English. Harlow: Longman
Koletnik, M. (2012) Expanding Vocabulary through Translation - An Eclectic Approach. ScriptaManent, 7 (1); 2-12
Krashen, S.D. (1982) Principles and practice in second language acquisition. Oxford, England: Pergamon
Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and principles in Language Teaching. Oxford: OUP
Liao, P.S. (2002) Taiwanese students' beliefs about translation and their use of translation as a strategy to learn English. Austin, USA: The University of Texas at Austin, (PhD thesis)
Matić, M. (2010) Hactava vokabulapa i gpamatike na mlađem školskom uzpactu - izazov za učenike i nactavnike. Radovi Filozofskog fakulteta, 12 (1); 597-604
Nikčević-Milković, A. (2008) Procesni pristup pisanju kao oblikovanju teksta. Psihologijske teme, 17 (1); 185-201
Nunan, D. (1999) Second Language Teaching and Learning. Boston: Heinle & Heinle Publishers
o`malley J.M., Chamot, A.U. (1990) Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press
Oxford, R. (1990) Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle
Oxford, R. (1999) Relationships between second language learning strategies and language proficiency in the context of learner autonomy and self-regulation. Revista Canaria de Estudios Ingleses, 38, 109-126
Radenković-Šotić, B., Božović, J. (2012) Uloga ppevođenja u nactavi ctpučnog jezika. u: Kovačević M., i dr. [ur.] Savremena proučavanja jezika i književnosti, zbornik radova sa trećeg naučnog skupa mladih filologa Srbije, Kpagujevac: FILUM, 469-474
Rubin, J. (1987) Learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Samardžić, M. (2006) Kontrastivna analiza sintaksičkih struktura u funkciji prevođenja i didaktike prevođenja. Primenjena lingvistika, br. 7, str. 205-214
Selinker, L. (1972) Interlanguage. IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 10(1-4):
Tan, S. (2015) The Relationship between English Language Proficiency and EFL Learners' Use of Translation Strategies. International Journal of Applied Linguistics and Translation, 1 (4); 55-60
van Patten, B., Benati, A.G. (2010) Key Terms in Second Language Acquisition. London-New York: Continuum International Publishing Group
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP1804077S
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0