Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Linguistics and Literature
2012, vol. 10, br. 2, str. 79-87
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 22/03/2013
Kako pomoći čitaocu kroz akademski tekst? - analiza jezičkih 'signala' u akademskim tekstovima engleskih i srpskih autora
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: savka.blagojevic@filfak.ni.ac.rs

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 17814

Sažetak

Rad predstavlja studiju iz kontrastivnih jezičkih istraživanja koja se odnose na proučavanje zastupljenosti jezičkih sredstava pomoću kojih autor teksta vodi svoje čitaoce kroz tekst (kao što su ona koja logički povezuju delove sadržaja, označavaju redosled izlaganja sadržaja, podsećaju na izloženi sadržaj, najavljuju izlaganje sadržaja, ističu temu izlaganja, služe za preformulaciju iskaza i označavaju diskursnu radnju). Korišćenje ovih 'jezičkih signala' u angloameričkom akademskom diskursu je deo akademskog stila, međutim, ne i u akademskom pisanju autora koji ne pripadaju toj pisanoj zajednici. Iz tog razloga, istraživali smo i upoređivali korišćenje jezičkih signala u akademskim člancima engleskih i srpskih autora iz tri naučne discipline - hemije, geologije i ekologije, da bi dobijene rezultate interpretirali u svetlu 'nove jezičke tipologije' Dž. Hajnsa po kojoj se jezici dele na one koji se za čitaočevo razumevanje teksta oslanjaju na autorovu, odnosno čitaočevu odgovornost. Cilj rada je da ponudi klasifikacioni model po kome se korišćenje jezičkih signala može ispitivati u akademskim tekstovima autora iz različitih pisanih kultura, a isto tako da ukaže na značaj upotrebe ovih sredstava kada se piše na engleskom jeziku za potrebe akademske međunarodne zajednice.

Ključne reči

jezički signali; angloamerički akademski diskurs; akademski članci; akademska međunarodna zajednica

Reference

*** Editions from 2004-2009. Ecologica
*** (2005-2008) Analitical chemistry. Washington: American Chemical Society
*** (2006) Editions from 2006-2009. Hemijski pregled
Blagojević, S. (2005) What should a non-native speaker of English be aware of when writing in English for academic purposes?. u: Conference on British and American studies (XIV), Timisoara, Romania, 2005, proceedings, 176-185
Blagojević, S. (2005) Novi nastavni predmet na našem univerzitetu - pisanje za akademske potrebe. u: Zbornik radova Savremene tendencije u nastavi jezika i književnost, Beograd: Filološki fakultet
Blagojević, S. (2000) Akademsko pisanje na stranom jeziku - kulturološki aspekt. Primenjena lingvistika, br. 1, str. 75-81
Clyne, M. (1987) Discourse structures and discourse expectations: Implication for Anglo-German academic communication in English. u: Smith Larry E. [ur.] Discourse across cultures, Hawaii, USA: East-West Center, Institute of Culture and Communication, 73-83
Crismore, A., Farnswarth, R. (1990) Metadiscourse in popular and professional science discourse. u: Nash W. [ur.] The writing scholar, Newbury Park: Sage
Greenber, J. (1966) Universalies of language. Cambridge: MIT Press, 73-113
Hinds, J. (1987) Reader versus writer responsibility: A new typology. u: Connor U., Kaplan R. [ur.] Writing across languages: Analysis of L2-text
Latour, B. (1987) Science in Action - How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Milton Keynes: Open University Press
Leńko-Szymańska, A. (2008) Non-native or non-expert? The use of connectors in native and foreign language learners texts. Acquisition et interaction en langue etrangère, 2, 91-108
Li, C.N., Thompson, S. (1976) Subject and topic: A new typology of language. u: Li Ch.N. [ur.] Subject and topic, New York: Academic Press, 457-489
Monane, T., Rogers, L. (1977) Cognitive features of Japanese language and culture and their implications for language teaching. u: [ur.] UH-HATJ Conference on Japanese Languages and Linguistics, University of Hawaii, Honolulu, proceedings, 129-137
Risselada, R., Spooren, W. (1998) The function of discourse markers. Journal of Pragmatics, Amsterdam, Special Issue, Elsevier
Vandekopple, W.J. (1985) Some exploratory discourse on metadiscourse. College Composition and Communication, N° 36; 3-94
Widdowson, H.G. (1984) Explorations in applied linguistics. Oxford, itd: Oxford University Press