Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2015, br. 16, str. 75-89
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 14/12/2015
doi: 10.5937/nasledje1516075M
Prilog proučavanju beogradskog opusa Nikolaja Petroviča Krasnova (1922-1939)
Beograd

e-adresa: mmadjanovic@gmail.com

Sažetak

Nikolaj Petrovič Krasnov, akademik arhitekture Petrogradske akademije nauka, utisnuo je svojom delatnošću prepoznatljiv trag u formiranje urbanističkog rastera Beograda. Zavređujući svojom svestranom umetničkom produkcijom i plodnim graditeljskim doprinosima široko interesovanje ruskih i srpskih istoričara arhitekture, počev od devedesetih godina prošlog veka, Nikolaj Krasnov predstavlja najčešću temu izučavanja arhitektonske zaostavštine ruskih emigranata na prostorima bivše jugoslovenske države. Međutim, i pored značajnih istraživačkih pomaka, beogradski opus Nikolaja Krasnova relativno se sporo izučava. Ovaj rad pisan je s ciljem obogaćivanja istoriografskog korpusa posvećenog beogradskoj delatnosti istaknutog i cenjenog ruskog graditelja, ukazujući na šest projekata iz Krasnovljevog prestoničkog opusa nedovoljno analiziranih u dosadašnjoj literaturi - tri nerealizovana idejna rešenja i tri rezidencijalno-poslovna objekta, podignuta za privatne naručioce.

Ključne reči

arhitektura; međuratni period; akademizam; ruski emigranti; Nikolaj Petrovič Krasnov; beogradski opus; neizvedeni projekti; stambena arhitektura Beograda

Reference

Abramović, Lj.M. (2003) Arhitektura rezidencija i vila Beograda 1830-2000. Beograd: Karić fondacija, 117-123; 384
Arsenjev, A. (1994) Biografski imenik ruskih emigranata. u: Sibinović M. [ur.] Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka - značaj, okviri i perspektive proučavanja, zbornik radova, Beograd: Filološki fakultet, Katedra za slavistiku i Centar za naučni rad, II, 276
Babac,, i dr. (2012) Dvorski kompleks na Dedinju. Beograd: Zavod za udžbenike, 57-119
Bogunović, S. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda. Beograd: Beogradska knjiga, I tom, 121, 256-257, 287-289, 351-352, 431, 520-521
Bogunović, S. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka arhitektura, arhitekti, pojmovi. Beograd: Beogradska knjiga
Borić, T. (2004) Terazije - urbanistički i arhitektonski razvoj. Beograd: Zlatousti
Božović, A. (2010) Crkva Ružica u istočnom podgrađu Beogradske tvrđave. Nasleđe, br. 11, str. 11-28
Crvenković, B. (2011) Bahčisarajska fontana u Kraljevskom dvoru na Dedinju. Arhiv, 1-2: 99-113
Dabić, Lj. (1996) Ruski umetnici emigranti u Vojnom muzeju. Beograd: Vojni muzej, 8, 54-55
Dimić, L.D. (1997) Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji - 1918-1941. Beograd: Stubovi kulture, I
Đurđević, M. (1997) Projekti ruskih arhitekata u Muzeju arhitekture. u: Ruska emigracija u srpskoj i drugim slovenskim kulturama - Teze referata, Beograd: Filološki fakultet: Slavističko društvo Srbije: Katedra za slavistiku Filološkog fakulteta: Projekat Srpska kultura, 50-51
Đurđević, M. (1996) Arhitekti Petar i Branko Krstić. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Geler, M., Nekrič, A. (2000) Utopija na vlasti - istorija Sovjetskog Saveza. Podgorica: CID
Gordić, G. (1972) Krasnov Nikola. u: Srpska arhitektura 1900-1970 - izložba Muzeja savremene umetnosti, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 134
Gordić, G. (2013) Nikolaj Petrovič Krasnov, arhitekt. Beograd: BIGZ
Gordić, G., Popović, M. (2001) Dom Narodne skupštine. Nasleđe, br. 3, str. 85-88
Gordić, G., Pavlović-Lončarski, V. (2001) Ruski arhitekti u Beogradu - katalog izložbe. Beograd: Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture, katalog, 38
Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga, 128-130, 186, 192, 195-6, 202, 268-271, 340-344, 363-367, 382-5
Ilijevski, A. (2013) Prilog proučavanju arhitekture i ideologije Mosta viteškog kralja Aleksandra Prvog Ujedinitelja u Beogradu. Nasleđe, br. 14, str. 211-220
Ivanović, M.V. (1993) Dvorovi na Dedinju - 'srpski zabranjeni grad'. Beograd: Turistička štampa
Jovanović, M. (1994) Kralj Aleksandar i ruski umetnici. u: Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka, Beograd: Filološki fakultet, Katedra za slavistiku i Centar za naučni rad, knj. 1, 93-98
Jovanović, M. (1987) Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba. Beograd: Društvo istoričara umetnosti Srbije, 222, 228, 232
Jovanović, M. (1989) Oplenac - Hram svetog Đorđa i mauzolej Karađorđevića. Topola: Centar za kulturu 'Dušan Petrović Šane'
Jovanović, M. (2006) Ruska emigracija na Balkanu 1920-1940. Beograd: Čigoja
Kadijević, A., Kalinin, N.N., Zemljaničenko, M.A. (2005) Arhitektor vysočajše dvora. Simferopol: Biznes-Inform, N.P. Krasnov
Kadijević, A. (2011) Krasnov Nikolaj Petrovič. u: [ur.] Srpski biografski rečnik, Novi Sad: Matica srpska, knj. 5, 334-335
Kadijević, A. (1991) Život i delo Dragiše Brašovana (1887-1965). Beograd: Muzej grada Beograda, GGB XXXVII: 150-151
Kadijević, A., Đurđević, M. (1997) The architecture of Russian emigrants in Yugoslavia in the period between the world wars. u: Spatium: Urban and regional planning, architecture, housing, building, geodesia, environment, Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 15-22
Kadijević, A. (2002) Uloga ruskih emigranata u beogradskoj arhitekturi između dva svetska rata. Beograd: Muzej grada Beograda, GGB XLIX/L, 131-142
Kadijević, A. (2014) Nikolaj Petrovič Krasnov. u: [ur.] Ruski nekropolj u Beogradu - znamenje istorijskog prijateljstva, Beograd: Fondacija za obnavljanje, podršku i očuvanje kompleksa istorijsko-memorijalnih spomenika u Republici Srbiji 'Ruski nekropolj', 302-305
Kadijević, A., Marković, S. (1996) Graditeljstvo Leskovca i okoline između dva svetska rata. Leskovac: Narodni muzej, str. 16
Kadijević, A. (1994) Doprinos ruskih neimara-emigranata srpskoj arhitekturi između dva svetska rata. u: Branković Z. [ur.] Rusi bez Rusije - srpski Rusi, Beograd: Dunaj, 243-254
Kadijević, A. (1994) Prilog proučavanju dela arhitekte Nikole Krasnova u Jugoslaviji, 1922-1939. Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd, XXVI, 181-192
Kadijević, A. (1997) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - sredina XIX - sredina XX veka. Beograd: Građevinska knjiga, 164, 169, 181, 186, 193, 206
Kadijević, A. (1997) Rad Nikolaja Krasnova u Ministarstvu građevina Kraljevine SHS/Jugoslavije u Beogradu od 1922. do 1939. godine. Godišnjak grada Beograda, br. 44, str. 221-255
Kadijević, A. (1998-1999) Beogradski period rada arhitekte Viktora Viktoroviča Lukomskog, 1920-1943. Godišnjak grada Beograda, br. 45-46, str. 115-132
Kadijević, A. (2005) Estetika arhitekture akademizma (XIX-XX vek). Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A., Đurđević, M. (2001) Russian Emigrant Architects in Yugoslavia, 1918-1941. Centropa, New York, 2, 139-148
Kadijević, A. (1994) Nikolaj Petrovič Krasnov. u: Rusi bez Rusije - srpski Rusi, Beograd: Dunaj, 273-275
Kadijević, A. (1996) Istorija i arhitektura Zemunskog mosta Kralja Aleksandra I Karađorđevića. PINUS zapisi, Beograd, 4, 7-19
Kalinjin, N., Zemljaničenko, M. (2000) Krasnov: poznat i nepoznat. Flogiston, 9: 225-236
Kojić, B.Đ. (1979) Društveni uslovi razvitka arhitektonske struke u Beogradu - 1920-1940. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka
Koprčina, A. (2009) 'Griesbach i Knaus', prva zagrebačka tvornica zlatne i srebrne robe (1925-1939) - radionička i unikatna produkcija. Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb, 261-270; 33
Maksić, S. (1992) Istorijski razvoj Knez-Mihailove ulice. Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za istoriju umetnosti, diplomski rad
Malić, G. (1997) Doprinos ruske emigracije fotografiji kod Srba. u: [ur.] Ruska emigracija u srpskoj i drugim slovenskim kulturama - Teze referata, Beograd: Filološki fakultet: Slavističko društvo Srbije: Katedra za slavistiku Filološkog fakulteta: Projekat Srpska kultura, 59
Manević, Z. (1986) Srpska arhitektura XX vijeka. u: Arhitektura XX vijeka. Umjetnost na tlu Jugoslavije, Beograd, Zagreb, Mostar: Prosveta: Spektar: Prva književna komuna, 22
Manević, Z., ur. (2002) Leksikon srpskih neimara. Beograd: Klub arhitekata
Manević, Z. (1972) Novija srpska arhitektura. u: Srpska arhitektura 1900-1970, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 17-19
Manević, Z. (1979) Jučerašnje graditeljstvo I. Urbanizam Beograda, 53-54, prilog 9, XV
Marković, P. (1992) Beograd i Evropa 1918-1941. Evropski uticaji na proces modernizacije Beograda. Beograd: Savremena administracija
Milenković, T. (1997) Ruski inženjeri u Jugoslaviji - 1919-1941. Beograd: Savez inženjera i tehničara Srbije
Milić, B. (1986) Arhitektura dvadesetog vijeka u Crnoj Gori. u: Arhitektura XX vijeka - Umjetnost na tlu Jugoslavije, Beograd, 76
Milošević, D. (2014) Smederevskoe arhitekturnoe nasledie Nikolaja Petroviča Krasnova. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 42: 231-249
Minić, M. (1962) Krasnov Nikola. u: Enciklopedija likovnih umetnosti, Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, 5, 385
Minić, O. (1964) Krasnov Nikola. u: Enciklopedija likovnih umetnosti, Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, 3, 242
Nestorović, B. (1973) Postakademizam u arhitekturi Beograda, 1919-1941. Godišnjak grada Beograda, knj. XX, str. 339-381
Popović, M. (1997) Heraldički simboli na beogradskim javnim zdanjima. Beograd: Beogradsko mašinsko-grafičko preduzeće / BmG, 60-83
Popović, M.Đ. (2002) Zgrada Narodne skupštine - pravci istraživanja i principi obnove. Nasleđe, br. 4, str. 9-34
Privilegovana Agrarna banka A.D. (1931) Konkurs. Vreme, 31. decembar: 7
Prosen, M. (2006) Graditeljski opus arhitekte Aleksandra Đorđevića (1890-1952). Nasleđe, br. 7, str. 167-203
Putnik, V. (2012) Prilog proučavanju razvojnih tokova međuratne stambene arhitekture Beograda. Nasleđe, br. 13, str. 153-166
Rajević, U. (1987) Konjanici za most kralja Aleksandra I u Beogradu. Beograd: Muzej grada Beograda, GGB XXXIV, 209-222
Sikimić, Đ. (1965) Fasadna skulptura u Beogradu. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada
Sretenović, I. (2004) Zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta - od manježa do savremenog teatra. Nasleđe, br. 5, str. 71-88
Škalamera, Ž. (1983) Arhitekta Nikola Krasnov (Moskva 1864 - Beograd 1939). Sveske DIUS, Beograd, XIV, DIUS, 109-129
Toševa, S. (1994) Kapitalna dela ruskih arhitekata u Beogradu. u: Sibinović M. [ur.] Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka - značaj, okviri i perspektive proučavanja, zbornik radova, Beograd: Filološki fakultet, Katedra za slavistiku i Centar za naučni rad, I, 302-307
Toševa, S. (1998-1999) Konkurs za Beli dvor na Dedinju. Godišnjak grada Beograda, br. 45-46, str. 133-149
Toševa, S. (2004) Rad ruskih arhitekata u Ministarstvu građevina u periodu između dva svetska rata. Godišnjak grada Beograda, br. 51, str. 169-182
Toševa, S. (1999) Organizacija i rad arhitektonskog odeljenja Ministarstva građevina u periodu između dva svetska rata. Nasleđe, br. 2, str. 171-181
Trpković, B. (1986) Stari dvor na Dedinju. Sveske DIUS, Beograd, 16, 100-104
Vladisavljević, S. (1997) Zgrada Ministarstva poljoprivrede i voda i Ministarstva šuma i rudnika. Godišnjak grada Beograda, br. 44, str. 207-219
Vujović, B. (1978) Stjepan Fjodorovič Kolesnikov 1879-1955. Sveske DIUS, Beograd, 5-6, 50
Vujović, B.P. (1994) Uloga ruskih umetnika u razvoju likovne kulture u Srbiji. u: Sibinović Miodrag J. [ur.] Ruska emigracija u srpskoj kulturi 20. veka, Zbornik radova, Beograd, II, 57-58
Vujović, B.P. (2003) Beograd u prošlosti i sadašnjosti. Beograd: Draganić, 110, 239-240, 251, 278-279, 300