Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2018, vol. 9, br. 2, str. 223-230
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 25/04/2019
doi: 10.5937/gufv1802223T
Nastava na više nivoa složenosti kao oblik individualizacije nastavnog rada
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

e-adresa: ivana.tasic82@yahoo.com

Sažetak

U radu se razmatraju specifičnosti primene nastave na više nivoa složenosti kao jednog od najčešće primenjivanih oblika individualizacije nastavnog rada. Ukazuje se na efikasnost koja se primenom ovog oblika rada može postići u realizaciji sadržaja nastave srpskog jezika i književnosti. Prikazuje se i model obrade priče 'Bela i žuta devojčica' Perl Bak, kako bi se na praktičnom primeru mogle uočiti prednosti primene nastave na više nivoa složenosti.

Ključne reči

individualizacija; nastava na više nivoa složenosti; uspešna recepcija

Reference

Arsić, M. (2000) Kako unapređivati nastavu. Kruševac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Bajić, Lj. (2004) Odabrane nastavne interpretacije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bakovljev, M. (1985) Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada u školi. Beograd: IGRO Nova prosveta
Đorđević, J. (2009) Individualizacija i inoviranje nastave i učenja u školi 21. veka. Pedagoška stvarnost, vol. 55, br. 7-8, str. 673-685
Ilić, M. (1998) Nastava različitih nivoa složenosti. Beograd: Učiteljski fakultet
Lazarević, V. (2005) Individualizovana nastava. 2
Milinković, M. (2007) Proučavanje književnog dela u nastavi, ideje i likovi
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Inovacije u nastavi. Vranje: Učiteljski fakultet