Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2007, br. 36, str. 537-549
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Epske pesme o Kosovskom boju - motiv uhođenja turske vojske
Afilijacija nije data

Sažetak

U radu se govori o motivu uhođenja turske vojske u pesmama iz zbirke Vuka Karadžića i u pesmama koje su zabeležene posle njega. U kompozicionoj shemi pesama o Kosovskom boju važan momenat je uhođenje turske vojske jer se uvođenjem lažnog izveštaja stvara psihološka prednost srpske vojske, a samim tim se priprema teren za početak bitke i konačnog opredeljenja za carstvo nebesko.

Ključne reči

Kosovo; boj; uhođenje; knez Lazar; Miloš Obilić; Kosančić Ivan; Toplica Milan; Srbi; Turci; vojska; junak

Reference

Bogdanović, D. (1989) Kosovska bitka u istoriji i svesti srpskog naroda. Književnost, 1-2, str. 79
Elezović, G. (1940) Boj na Kosovu 1389 godine u Istoriji Mula Mehmeda Nešrije. Bratstvo, XXXI, str. 31
Karadžić-Stefanović, Vuk (1969) Srpske narodne pjesme. Beograd: Prosveta
Koljević, N. (1978) Ikonoborci i ikonobranitelji. Beograd: Nolit
Maretić, T. (1889) Kosovski junaci i događaji u narodnoj epici. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, XCVII, str. 135
Mihaljčić, R.T. (1989) Junaci kosovske legende. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Petrović, S., ur. (2001) Kosovska bitka u usmenoj poeziji. Beograd: Gutenbergova galaksija
Šmaus, A. (1964) Iz problematike istorijskog razvoja kosovske tradicije - pobratimi Miloša Obilića. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, VIII, str. 620