Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Crimen
2013, vol. 4, br. 1, str. 87-98
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Slovo o jeziku u srpskom pravosuđu
Tužilaštvo za organizovani kriminal, Beograd

Sažetak

Autor se u ovom radu bavi pitanjem upotrebe jezika u srpskom pravosuđu. Jeziku, koje je glavno oruđe pravnika, treba da bude posvećena posebna pažnja. To je naročito bitno za sudije, koji shodno latinskoj izreci Iudex est lex loquens, kao "usta zakona" u svojim odlukama tumače zakone i tako pravo približavaju građanima, te formiraju, između ostalog, i jezičku kulturu. Njihovo izražavanje treba da bude jasno i koncizno, oslobođeno stega birokratskog govora. U radu su analizirana nasumično odabrana akta sudova – počev od akata Prvog osnovnog suda u Beogradu, do akata Apelacionog suda u Beogradu i nekadašnjeg Vrhovnog suda Srbije. U vremenu krivičnopravnog ekspanzionizma, koje karakterišu nekvalitetne odredbe zakona, česte izmene i nepromišljena rešenja, osnaživanjem jezičke kuture doprinosi se povećanju njenog ugleda i samim tim razvitku srpskog pravosuđa.

Ključne reči

Reference

Ćetković, P. (2011) Pitanje mirne državine kod krivičnih dela krađe i sitne krađe iz prodajnih objekata. Bilten Apelacionog suda u Beogradu, Beograd, broj 3
Ćirić, J. (2012) Egzemplarno kažnjavanje. Crimen, vol. 3, br. 1, str. 21-38
Fekete, E. (2002) Jezičke doumice. Beograd: Apostrof
Fekete, E., Terzić, B., Ćupić, D. (2005) Srpski jezički savetnik. Beograd: Službeni list SCG
Fekete, E. (2008) Jezičke doumice. Beograd: Beogradska knjiga, II knjiga
Ivić, P., Klajn, I., Pešikan, M., Brborić, B. (1991) Jezički priručnik. Beograd: Radio-televizija Beograd
Klajn, I. (1980) Jezik oko nas. Beograd: Nolit
Klajn, I. (2011) Rečnik jezičkih nedoumica. Novi Sad: Prometej
Klajn, I. (2012) Bušenje jezika. Novi Sad: Prometej
Moskovljević, M.S. (1990) Rečnik savremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezičkim savetnikom. Beograd: Apolon
Nušić, B. (2010) Retorika - nauka o besedništvu. Sremski Karlovci: Kairos
Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (2010) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Stojanović, Z. (2011) Krivično pravo u doba krize. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 124, br. 1-2, str. 27-49
Šipka, M. (2010) Pravopisni rečnik srpskog jezika sa pravopisno-gramatičkim savetnikom. Novi Sad: Prometej
Škulić, M.Z. (2005) Međunarodni krivični sud - nadležnost i postupak. Beograd: Dosije
Telebak, M. (2011) Kako se kaže - hiljadu jezičkih saveta. Novi Sad: Prometej
Visković, N. (2004) Argumentacija i pravo. Beograd: Dosije
Vujaklija, M. (2011) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Štampar Makarije