Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Arhitektura i urbanizam
2017, br. 45, str. 7-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 12/01/2018
doi: 10.5937/a-u0-14917
Creative Commons License 4.0
Izgradnja i uređenje Trkališta - od prvih galopskih trka 1863. god. do prvih fudbalskih igrališta u Beogradu početkom 20. veka
UPG Noć muzeja

e-adresa: marijablagojevicpavlovic@gmail.com

Sažetak

Nastanak Trkališta kao prvog beogradskog hipodroma imao je posebnu ulogu u društvenom i sportskom životu prestonice. Deo grada koji je do tada bio periferija počinje ubrzano da se menja. Sa razvojem i širenjem sportskih aktivnosti u drugoj polovini 19. veka dobija sve veći značaj, da bi već početkom 20. veka počela da se grade prva značajnija igrališta. U radu je dat prikaz razvoja sportskih objekata na Trkalištu, od prve staze za galopske trke koje je organizovao knez Mihailo, do izgradnje prvih fudbalskih terena, na inicijativu, radom i sredstvima najvećih intelektualaca ondašnje Srbije. Kroz hronološku i pojedinačnu analizu svakog sportskog terena mogu se uočiti njihova osnovna arhitektonska obeležja. Oni su u kratkom roku promenili svoje oblike i od neuređenih poljana dobili arhitektonske okvire, poštujući pravila preuzeta iz zapadnog sveta. Razvojem i urbanizacijom grada između dva rata, sportski tereni Trkališta ustupaju mesto Tehničkom fakultetu, Univerzitetskoj biblioteci 'Svetozar Marković' i Arhivu Srbije, a svoje nove, daleko modernije, oblike dobijaju na drugim mestima. Analizom arhivske građe, novinskih članaka i fototeka, može se definisati i utvrditi stepen razvoja sredine u društvenom i arhitektonskom kontekstu. U tom smislu, ovaj rad predstavlja doprinos vrednovanju sportske arhitekture, kojoj do sada nije dat značaj koji zaslužuje u okviru arhitektonskog nasleđa tog perioda.

Ključne reči

trkalište; hipodrom; sportski objekti; arhitektura; fudbalska igrališta; tereni; stadioni

Reference

*** (1937) Finansijski odbor izglasao je budžet Ministarstva fizičkog vaspitanja. Sokolski glasnik, Beograd, 3, god. VIII, str. 2
*** (2005) Živeti u Beogradu 1837-1841. u: Dokumenti uprave grada Beograda, I, II i III, Beograd: IAB
Andrejević, M. (1980) Uspon beogradskog fudbala posle Prvog svetskog rata. u: Beograd u sećanjima 1919-1929, Beograd: Srpska književna zadruga Beograd, str. 203-215
Andrejević, M. (1989) Dugo putovanje kroz fudbal i medicinu. Gornji Milanovac: Dečje novine
Andrejević, M. (1977) Preobražaji ambijenta i ljudi starog Trkališta. u: Beograd u sećanjima 1900-1918, Beograd: Srpska književna zadruga Beograd, str. 94-100
Bojanić, M.Ž. (2007) BSK - Jugoslavija - prvi večiti derbi. Beograd: Klasa
Deroko, A. (1977) Beograd na susretu dva veka. u: Beograd u sećanjima 1900-1918, Beograd: Srpska književna zadruga Beograd, str. 10-42. 1900
Jovanović, B. (1977) Sport i sportisti. u: Beograd u sećanjima 1900-1918, Beograd: Srpska književna zadruga Beograd, str. 125-147
Jovanović, Ž.P. (1964) Iz starog Beograda. Beograd
Kadijević, A. (1996) Momir Korunović. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Milovanović, M. (2011) Naš plavi bukvar. Beograd: OFK Beograd
Putnik, V.B. (2013) Sokolski domovi i stadioni u Beogradu. Nasleđe, br. 14, str. 69-82
Ružić, J. (1973) Sećanja i uspomene. Beograd: SOFK Beograda
Stojanović, D. (1953) Čika Dačine uspomene 1903-1953. Beograd: SD Crvena zvezda
Stojić, M. (2008) Vizuelna kultura Sokola. u: Novopazarski zbornik, Novi Pazar: Muzej Ras, 31, str. 129-155
Todić, M., ur. (2006) 110 godina fudbala u Srbiji. Beograd: FSS
Vukadinović, Lj. (1943) Večiti rivali. Beograd: knjižara Ivan Gundulić
Zec, D. (2011) Oaza normalnosti ili tužna slika stvarnosti?, Fudbal u okupiranoj Srbiji (1941-1944). Godišnjak za društvenu istoriju, Beograd, str. 49-70. 3
Zec, N.D. (2014) Money, politics and sports: Stadium architecture in interwar Serbia. u: Bogdanović J., Robinson Filipovitch L.Marjanović I. [ur.] On the Very Edge: Modernism and Modernity in the Arts and Architecture of Interwar Serbia (1918- 1941), Belgium: Leuven University press, pp. 269-289