Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 13  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2017, br. 47-4, str. 219-238
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/01/2018
doi: 10.5937/ZRFFP47-15731
Creative Commons License 4.0
Fizička projekcija smrti u tragediji Magbet
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za engleski jezik i književnost

e-adresa: andrejevic03@gmail.com

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

Tragedijom Magbet dominiraju ubistva, ratovi, krv, odrubljene glave, prirodne katastrofe, ali i natprirodni fenomeni poput duhova, veštica i proročanstva. Ako uzmemo u obzir i slike mraka, straha i košmara kojima ova drama obiluje, teško je odupreti se utisku koji tragedija ostavlja, a to je da se apokaliptična pretnja nadvija nad Škotskom i implicitno nad celim svetom ako njime vlada ruka tiranina. Smrt je kao fenomen sveprisutna u Magbetu: fizički i metafizički, realistično i simbolično, eksplicitno i implicitno. Autor rada će se fokusirati više na eksplicitne i fizičke slike smrti nego na metafizičke, da bi istakao njihov značaj u kreiranju atmosfere destrukcije i pakla u ovoj tragediji. Pokušaće da pronađe svrhu ovim slikama u tragičnom toku radnje, budući da je puko nagomilavanje užasnih scena smrti karakteristična dramska konvencija melodrama, što Magbet svakako nije. Zapravo, mnogobrojne i raznovrsne makabrističke slike smrti u Magbetu u funkciji su tragičnog patosa i karakterizacije protagonista.

Ključne reči

Reference

Andrejević, A. (2015) Kulturološki fenomeni sna (Hipnos) i smrti (Tanatos) u tragediji Magbet. u: Lončar-Vujnović M. [ur.] Susreti naroda i kultura, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, str. 197-211
Bloom, H. (1998) Shakespeare: The invention of the human. New York: Riverhead Books
Bodrijar, Ž. (1991) Simbolička razmena i smrt. Gornji Milanovac: Dečje novine
Craig, L.H. (2001) Political Philosophy in Shakespeare's Macbeth and King Lear. Toronto: University of Toronto Press
de Kvinsi, T. (2009) O ubistvu kao lepoj umetnosti. Beograd: Službeni glasnik
Drakakis, J. (1992) Shakespearean Tragedy. New York: Longman
Fink, E. (1984) Osnovni fenomeni ljudskog postojanja. Beograd: Nolit
Frojd, S. (2011) Antropološki pogledi. Beograd: Prosveta
Frojd, S. (2011) Porodični roman neurotičara i drugi spisi. Beograd: Službeni glasnik
Garber, M. (2010) Shakespeare's Ghost Writers. New York: Routledge
Gordić, P.V. (2003) Šekspirov Magbet - iskušenja vlastoljubivosti. u: Šekspir V. [ur.] Magbet, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 7-34
Hristić, J. (1998) O tragediji. Beograd: Filip Višnjić
Igo, V. (2009) Šekspir. Beograd: Službeni glasnik
Kostić, V. (2010) Šekspirova dramaturgija. Beograd: Stubovi kulture
Kostić, V. (1994) Stvaralaštvo Viljema Šekspira. Beograd: Srpska književna zadruga, II
Kot, J. (2000) Šekspir naš savremenik. Beograd: Trpeze, preveo sa poljskog Petar Vujičić
Kuljić, T. (2014) Tanatopolitika. Sociološkoistorijska analiza političke upotrebe smrti. Beograd: Čigoja štampa
Lee, S. W. S., Schwarz, N. (2010) Washing Away Postdecisional Dissonance. Science, 328(5979): 709-709
Montaigne, M. (1999) Essays. University of Oregon
Montenj, M. (1990) Ogledi. Valjevo-Beograd: Estetika
Petrović, S. (2004) Makbet i ledi Makbet. Beograd: Partenon
Srejović, D., Cermanović-Kuzmanović, A. (1979) Rečnik grčke i rimske mitologije. Beograd: Srpska književna zadruga
Stojanović, Z., Ristić, D. (1984) Teorija tragedije. Beograd: Nolit
Šekspir, V. (1966) Makbet. Beograd: Kultura
Tadić, Lj. (2003) Zagonetka smrti - smrt kao tema religije i filozofije. Beograd: Filip Višnjić
ten Hipolit (1954) Studije i eseji. Beograd: Kultura
Uzelac, M. (2004) Istorija filozofije. Novi Sad: Stilos
Watson, R.N. (1994) The Rest Is Silence: Death as Annihilation in the English Renaissance. Berkeley: University of California Press, http://ark.cdlib.org/ark: /13030/ft7m3nb4n1/
Zhong, C.-B., Liljenquist, K. (2006) Washing Away Your Sins: Threatened Morality and Physical Cleansing. Science, 313(5792): 1451-1452
Zimmerman, S. (2005) The Early Modern Corpse and Shakespeare's Theatre. Edinburgh University Press