Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2000, br. 30, str. 221-229
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 04/05/2009
Filozofski pojam Erosa
nema

Sažetak

Na osnovu filozofske literature, u prilogu je reč o ljubavnim božanstvima Erosu i Afroditi. Posebno je obrađen pojam i filozofski fenomen Erosa.

Ključne reči

ljubav; Eros; Afrodita

Reference

de Spinoza, B. (1983) Etika. Beograd: BIGZ
de Šarden, P.T. (1979) Fenomen čoveka. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Đurić, M. (1936) Ljubav i lepota u Platona. Savremenik SKZ, Beograd, I, Ogledi iz grčke filosofije i umetnosti, kolo VI, knj. 24
Fink, E. (1984) Osnovni fenomeni ljudskog postojanja. Beograd: Nolit
Hesiod (1975) Postanak bogova - Homerove himne. Sarajevo: Veselin Masleša
Kar Tit, Lukrecije (1951) O prirodi stvari. Beograd: Prosveta, prev. A. Savić Rebac
Kostić, L. (1961) Osnovno načelo - kritički uvod u opštu filosofiju. Beograd: Kultura
Losev, A.F. (1960) Filosofska proza neoplatonizma. u: Istorija grečeskoj literaturi, Moskva
Mihajlovna-Frejdenberg, O. (1978) Mifi literatura drevnosti. Moskva
Pavlović, B. (1997) Eros i dijalektika. Beograd: Plato
Platon (1964) Gozba ili o ljubavi. Beograd: Rad
Plotin (1984) Eneade. Beograd: Književne novine
Rebac-Savić, A. (1936) Platonska i hrišćanska ljubav. Letopis Matice srpske
Savić-Rebac, A. (1933) Ljubav u Spinozinoj filosofiji. Srpski književni glasnik, Novi Sad, knj. XL
Savić-Rebac, A. (1932) Predplatonska erotologija. Skopje
Tronski, I.M. (1952) Istorija antičke književnosti. Beograd