Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 49, br. 1-2, str. 118-131
Osavremenjavanje osnovne škole u ulozi unapređenja nastave učenja
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina
Sažetak
U ovom radu se polazi od široko prihvaćenog stava da deca danas imaju pravo na kvalitetno osnovno obrazovanje koje se stiče u osnovnoj školi, jer je ono nezaobilazan uslov njihovog punog razvoja i pripremanja za uključivanje u društvenu zajednicu; da osnovnu školu za njenu novu ulogu treba osposobljavati, što se najviše i najbolje postiže putem školskih reformi i inovacija, prvenstveno u domenu nastave i učenja, kao dva usko povezana i međusobno uslovljena procesa. Eksplicira se sve značajnija uloga nastavnika u svemu tome i apostrofira potreba njihove selekcije, obrazovanja, permanentnog osposobljavanja i motivisanja za uspešno ostvarivanje zadataka savremene osnovne škole.
Reference
Davidov, V.V. (1995) O shvatanjima razvijajuće nastave. u: Krnjajić Stevan [ur.] Saznavanje i nastava, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 9-36
Đorđević, J.Đ. (1995) Ciljevi i zadaci nastave - problemi i perspektive. u: Krnjajić Stevan [ur.] Saznavanje i nastava, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Đorđević, J.Đ. (1997) Nastava i učenje u savremenoj školi. Beograd: Učiteljski fakultet
Đurić, Đ.M. (1996) Socijalna psihologija obrazovanja. Sombor: Učiteljski fakultet
Gozzer, G. (1991) Školski program i društveni problemi. u: Nedeljković Č. [ur.] Putevi obrazovanja, Beograd
Havelka, N.N., Vučić, L., Hrnjica, S., Lazarević, L., Kuzmanović, B., Kovačević, P., Radoš, K., Đurić, S., Popadić, D., Pavlović, D., Litvinović, G., Pešikan, A., Plut, D., Košutić, D., Radosavljević, D. (1990) Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Joksimović, S.D. (1997) Razvoj demokratskih vrednosti u školi. u: Avramović Zoran [ur.] Demokratija, vaspitanje, ličnost, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI, str. 163-175
Laketa, N. (1998) Učitelj - nastavnik - učenik. Užice: Učiteljski fakultet
Mandić, P.D. (1995) Individualna kompleksnost i obrazovanje. Beograd: Naučna knjiga
Mandić, P.D., Mandić, D.P. (1997) Obrazovna informaciona tehnologija - inovacije za 21. vek. Beograd: Učiteljski fakultet
Marković, D.Ž., ur. (1998) Pedagoški kadrovi dvadeset prvog veka: Formiranje stvaralačkog potencijala nastavnika. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije, (na ruskom)
Marković, M. (1997) Sloboda i praksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milijević, S. (1993) Pedagoške inovacije u teoriji i nastavnoj praksi. Banja Luka: Glas
Mitrović, L.R. (1992) Sociologija razvoja. Beograd: Stručna knjiga
Nedeljković, M. (1997) Vreme promena i obrazovanje. Jagodina: Učiteljski fakultet
Nedeljković, M. (1994) Obrazovanje i razvoj - pedagoško-sociološka razmatranja. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Nedeljković, M. (1995) Potrebe darovitih učenika i odnos socijalne sredine prema njima. Norma, vol. 1, br. 2-3, str. 57-69
Nedović, V.V. (1997) Narav nastavnika. Kraljevo: Glas Srbije
Ničković, R. (1989) Budućnost nastave. Kruševac: Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za inovacije u obrazovanju
Petrović-Bjekić, D. (1999) Profesionalni razvoj nastavnika. Užice: Učiteljski fakultet
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M., i dr., ur. (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M. (1999) Vaspitanje, škola, pedagogija. Užice: Učiteljski fakultet
Savet Evrope - Savjet Evropskog vijeća za kulturnu suradnju (1989) Inovacije u osnovnom obrazovanju. Zagreb: Školske novine
Trnavac, N.D. (1992) Škola pod lupom - škola kao predmet kritike. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Vilotijević, M.V. (1992) Vrednovanje pedagoškog rada škole. Beograd: Naučna knjiga
Vlahović, B.M. (1993) Transfer inovacija u obrazovanju - funkcija inovacionih centara. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.