Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
1994, vol. 11, br. 10-12, str. 142-153
Neki psihološko razvojni činioci nastanka paranoje, paranoidne shizofrenije i antisocijalnosti lica koja boluju od ovih bolesti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
U radu se govori o psihološko razvojnim činiocima nastanka paranoje i paranoidne shizofrenije i antisocijalnosti kod lica koja boluju od ovih bolesti. Prvo se analiziraju činioci koji su ranjiva tačka paranoje i shizofrenije, a to je razvoj libida od autoerotizma do objektivne ljubavi i stadijumi koji karakterišu jednu ili drugu bolest. Paranoja se takođe vezuje za odbranu od homoseksualiteta i incestuozne ljubavi. Govori se i o činjenici da većina paranoičara završe kao paranoidni shizofreničari. Pored psihoanalitičke koncepcije dati su i slučajevi koji protivreče psihoanalitičkom shvatanju. Ova lica najviše učestvuju u vršenju krivičnih dela u odnosu na ostale obolele bolesnike. I kod bolesnih i zdravih ispitivanih lica dominantan stav je paranoidan prema stvarnom ili zamišljenom neprijatelju. To važi za ubice, a potvrđeno je i kod onih koji su vršili seksualna nasilja. U činiocima koji su doveli do bolesti ne govori se samo o lošim aspektima bolesti, nego se navode reči Vladete Jerotića, da je psihotičar savest društva, kao i reči poznatog istraživača ludila Mišela Fukoa, koji kaže da od čoveka do istinskog čoveka put vodi preko ludog čoveka, naravno, ako dođe do preobražaja i karakterne reorijentacije.
Reference
Freud, S. (1911/1987) Psihoanalitičke napomene o jednom autobiografski opisanom slučaju paranoje / Psychoanalytische Bemerkungen uber einen autobiographisch Beschrieben Fall von Paranoia/Dementia. u: Frojd S. [ur.] Pronađena psihoanaliza, Zagreb: Naprijed
Jerotić, V. (1984) Neuroza kao izazov. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Jerotić, V. (1980) Između autoriteta i slobode. Beograd, itd: Prosveta
Jerotić, V. (1992) Religija kod dece i adolescenata i psihoterapija. u: Tadić Nevenka i dr. [ur.] Psihoanalitička psihoterapija dece i mladih, Beograd: Naučna knjiga, str. 32
Jerotić, V. (1994) Psihološko i religiozno biće čoveka. Novi Sad: Beseda
Kron, L.N. (1993) Kajinov greh - psihološka tipologija ubica. Beograd: Prometej
Kron, L.N. (1992) Seksualno nasilje - psihološka studija. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Martinović, M., Martinović, Ž.J. (1974) Psihoanaliza i filmska umetnost. Beograd: Institut za film
Nastović, I. (1988) Psihopatologija Ega. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Popović, B.V., Ristić, Ž. (1989) Moralna osoba - psihološko proučavanje mladih. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.